Talaşlı İmalat - Kesim Teknolojileri ve Gelecek Yıllar


Giriş

Talaşlı imalat ve işleme endüstrisi her ne kadar görmezden gelsek de bir devrimin hemen kenarında duruyor ve bu devrim yakın zamanda gerçekleşecek gibi görünüyor. Teknolojik gelişmelerin ( CAD-CAM teknolojisi, CNC kontrol ünitelerinin geldiği seviye ve standart makinelerden ziyade işe özel makinelerin üretimi) endüstriyi günümüzde ne kadar değiştirdiğini zaman içinde zaten gördük ve istesek de istemesek de bu değişime ayak uydurmak zorunda kaldık. Endüstri 4.0 çözümlerinin sıklıkla anlatıldığı günümüzde Türkiye gibi ülkelerin mevcut teknolojilere geç kalmaması adına üreticilerin endüstrideki yeni gelişmeleri yakından takip etmesi gerekiyor. Ancak bu değişime ayak uyduranlar ile gerisinde kalanlar arasında bu kez çok daha ciddi uçurumlar olacak ve bu nedenle önümüzde ki yeni teknolojik gelişmeleri her üreticinin yakından takip etmesi ve ayak uydurması gerektiğine inanıyoruz.

3D Yazıcılar

3D yazıcılar günümüzde CNC işleme endüstrisini en fazla etkileyen yeni teknolojik gelişmelerden biri ve şimdiden prototip, numune ve az sayılı üretim ihtiyaçlarını ele geçirmiş durumda. Üretim teknolojilerini buna göre düzenlemeyenler şimdiden ciddi olarak etkilenmeye başladılar bile ve maalesef bu henüz bir başlangıç. Şu anda 3D yazıcılarda kullanılan meteryaller ve yetenekleri nedeni ile hala CNC işleme teknolojilerinin yerini almaktan uzaklar (en azından önümüzdeki 10 yıl) ancak bunun henüz bir başlangıç olduğunu unutmamak gerekiyor. Firmaların üretim teknolojilerini ve yatırımlarını gözden geçirirken bu teknolojiyi de yakından takip etmeleri gerektiğini düşünüyoruz.

Nesnelerin İnterneti – Büyük Veri

(Internet of Things(IOT) – Big Data)

Bu büyük gelişme en hızlı ilerleyen ve gerisinde kalmanız durumunda ise en yıkıcı olacak olan gelişme diyebiliriz. Sesli komut ile aktif olan hoparlörler ve cep telefonlarımızda kullanılan kişisel asistanlar ile başlayan bu gelişme günümüzde metal işleme sektörü için de yeni verimlilik yöntemleri sunmaya ve endüstriyi değiştirmeye başladı bile. Bu yeni gelişme elbette bu gelişmenin gerisinde kalan firmaları yarıştan silip atacak gibi görünüyor -zira vaat ettiği gelişmeler buzdolabında biten sütün fabrikadan görülmesi ve buna göre üretim/stok planlarının belirlenmesini dahi vaat ediyor. Metal işleme endüstrisi için büyük veri ve nesnelerin interneti makineleri ve üretim süreçlerini izlememizi, veri almamızı, önleyici faaliyetler belirlememizi ve her zamankinden daha hızlı hareket etmemizin önünü açıyor. Zaman içinde bu veriler bulut depolama olarak saklanacak ve bütün bu süreçler Endüstri 4.0 şemsiyesi altında buluşacaklar.

Bu teknoloji için geliyor demek iyimserlik olur çünkü zaten geldi ve bazı firmalar buna uygun dönüşümlerine başladılar. Çağın gerisinde kalmamak için bu teknoloji ile ilgili gelişmeleri şimdiden incelemek gerekiyor çünkü geçmiş zaman gösterdi ki teknolojik gelişmelerin gerisinde kalan firmalar yeni devirde çok fazla varlık gösteremediler.

Robot Otomasyonu ve Robotlar

Nitelikli iş gücü eksikliği ve üretim maliyetlerini düşürme hedefi nedeni ile şirketler günümüzde robot ve otomasyona yöneliyorlar. Endüstri manuel olarak tekrarlayan işlemleri otomasyon teknolojileri ile değiştirme eğilimindedir. Bu değişiklik kaçınılmazdır ve daha ucuz, daha seri üretim yapmanın, yani başka bir deyiş ile ilerlemenin anahtarıdır. Ancak buna rağmen günümüzde hala bir çok metal işleme firması bu değişime temkinli yaklaşıyor ve hatta uzak duruyor. Bu değişimden uzak duran firmalar genel olarak yatırım maliyetlerinin yüksek olmasını ve üretimlerinin yeterli hacme sahip olmadıklarını savunuyorlar. Bu bahaneler geçmişte otomasyon teknolojileri için de “yeterince karmaşık ve pahalı” gibi olarak kullanıldı ancak günümüzde otomasyon teknolojilerden uzak duran bir firma görmeniz mümkün değildir. Dolayısı ile robot endüstrisinde de çok şeyin değiştiği, bu endüstride teknolojik gelişmelerin ve yatırım maliyetlerinin eskisi gibi olmadığı gerçeğini bilmek ve buna göre önlem almanın gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Robotik ve otomasyon teknolojileri sadece büyük fabrikaları değil, aynı zamanda küçük atölyeleri de değiştiriyor ve bu teknolojik gelişmenin kullanımı kolaylaştıkça yatırım maliyetleri de düşüyor ve daha fazla firma bu teknolojilere ilgi duyuyor. Robotik otomasyonun üretim hacmimizi artıracak ve şirketinizin küresel yarıştaki yerini sağlamlaştıracak bir gelişme olduğunu düşünüyoruz ve bu endüstrideki gelişmeleri yakından takip etmenizi öneriyoruz.

Bu yazımızda endüstriyi tamamen değiştirme potansiyeline sahip teknolojiler ile ilgili olarak bilgi vermek istedik. Açıkçası günümüzde bu gelişmeleri göz ardı etmek yada robot teknolojileri konusunu görmezden gelmek uzun vadede bir seçenek değil. Küresel ölçekte rekabetin her geçen gün arttığı günümüzde şirketlerin bu gelişmeleri yakından takip etmesi ve kısa süre içinde üretim teknolojilerine entegre olması gerektiğini düşünüyoruz.