Siemens CNC Torna | CYCLE 95 | Açıklama ve Örnekler


CYCLE95 Çevrim Açıklaması

Siemens CNC kontrol ünitesine sahip torna makinelerinde CYCLE 95 çevrimi genel olarak Z eksenine paralel olarak kesme işleminin yapılması için kullanılır. VARI parametresi ile çevrimin genel özellikleri ayarlanabilir iken bu çevrim en sık kullanılan CNC Torna çevrimlerindendir. CYCLE 95 Çevrimi genel olarak işlenmek istenen profili programda belirttiğiniz toleranslar ile kaba olarak işler ve akabinde isteğe bağlı olarak finish kesim yapılır.

CYCLE95 Çevrim Formatı

CYCLE95 (NPP, MID, FALZ, FAX, FAL,FF1,FF2,FF3,VARI, DT, DAM,_VRT)

Parametreler

NPP : Kontur alt programı adı
MID : Paso miktarı (işaretsiz girin)
FALZ : Z ekseninde bırakılan finiş paso miktarı (işaretsiz)
FAX : X eksinde bırakılan finiş paso miktarı (işaretsiz)
FAL : Tüm kontur boyunca bırakılan finiş paso miktarı (işaretsiz)
FF1 : Kaba tornalama için ilerleme hızı
FF2 : Dalma hareketleri için ilerleme hızı
FF3 : Finiş işleme için ilerleme hızı
VARI : İşleme tipi değerler aralığı: 1…12
DT : Kaba tornalamada talaş kırma için bekleme süresi
DAM : Kaba tornalamada talaş kırma için durma aralığı
VRT : Kaba tornalamada konturdan sonra geri çekilme mesafesi. Artışlı (işaretsiz)


Not :
VARI parametresi işleme tipini belirler. Bu parametrenin kullanım şekline göre tip olarak kaba, finish, tam işleme gibi, işleme yönü olarak boyuna yada enine ve işleme tarafı olarak ise iç ve dış olarak tanımlanır.

CYCLE 95 Varı İşleme YöntemleriCYCLE 95 Varı İşleme Yöntemleri
VARI 1,5,9: Dış çap işleme
VARI 3,7,11: İç çap işleme
VARI 2,6,10: Dış çap işleme
VARI 4,8,12: İç çap işleme
Not : 1-2-3-4 İnce işleme için pay bırakır.
Not : 9-10-11-12 Tek kalemle kaba ve ince işleme yapar.

Not : Ana program uzantısı (.MPF), alt program uzantısı (SPF) olacak şekilde iki ayrı program iki adet harfle başlamak şartıyla istenilen isimlerde yazılabilir. Ana program uzantısı (MPF) olan programın sonuna alt program eklenebilir.

CYCLE95 Çevrim Örnekleri

Örnek – 1 – Finish Paso Payı Bırakılmamış

Siemens CNC CYCLE95 Program Örneği

Ana Program

PR409.MPF 409 nolu ana program
T1D1 1 nolu takımı D1 nolu ofset sayfasına göre çağırma
LIMS=2500 Maksimum ayna devrini 2500 dev/dk. ile sınırlandır.
G96 M4 S180 Aynayı saat ibresi yönünde döndür. Sabit kesme hızını 180 m/dk. al.
G54 G90 İş parçası sıfır noktasını ve mutlak ölçülendirmeyi seç.
G0 X37 Z2 M8 Parçaya X37 Z2 koordinatı ile emniyetli yaklaş ve soğutma sıvısını aç.
CYCLE95 (“ALT409”, 2.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.25000, 0.20000, 0.05000, 5, 0.00000, 0.00000, 2.00000) CYCLE95: Boyuna tornalama çevrimi, ALT409: 409 nolu alt programı çağır, 2.00000(MID): Her kademedeki paso miktarı, 0.00000(FALZ): Z ‘de bırakılan finiş paso payı, 0.00000(FAX): X’ de bırakılan finiş paso payı, 0.00000(FAL): Tüm kontur boyunca bırakılan finiş paso payı, 0.25000(FF1): Kaba tornalama için ilerleme hızı, 0.20000(FF2): Dalma hareketleri için ilerleme hızı, 0.05000(FF3): Finiş işleme için ilerleme hızı, 5(VARI): İşleme tipi 5, 0.00000(DT): Kaba tornalamada talaş kırma bekleme süresi, 0.00000(DAM): Kaba tornalamada talaş kırma durma aralığı, 2.00000(VRT): Kaba tornalamada geri çekilme mesafesi.
G0 X200 Z200 Kesiciyi güvenli bölgeye çek.
M30 Program sonu.

Alt Program

ALT409.SPF
G0 X1 Z0
G3 X11 Z-5 CR=5
G1 Z-9
G1 X14 Z-17
G1 Z-22
G1 X18
G1 X24 Z-29
G1 Z-35
G1 X28
G1 Z-43
G1 X34
G1 Z-63
M17

Örnek – 2 – Finish Paso Payı Bırakılmış

Ana Program

PR551.MPF 551 nolu ana program
T1D1 1 nolu takımı D1 nolu ofset sayfasına göre çağır.
LIMS=2500 Max ayna devrini 2500 dev/dk. ile sınırlandır.
G96 M4 S180 Aynayı saat ibresi yönünde döndür. Sabit kesme hızını 180 m/dk. al.
G54 G90 İş parçası sıfır noktası ve mutlak ölçülendirmeyi seç.
G0 X102 Z2 M8 Parçaya X102, Z2 koordinatı ile emniyetli yaklaş ve soğutma sıvısını aç.
G42 G1 X94 F0.25 Kesici yarıçap telafisini sağdan. X94 olan noktaya git.
Z0 Doğrusal hareketle talaş alarak Z0’a git.
G3 X98 Z-2 CR=2F0.1 Saat ibresi tersi yönünde dairesel kesme hareketi ile verilen koordinat noktasına git.
G1 Z-26 F0.25 Doğrusal hareketle talaş alarak Z-26 noktasına git.
G40 G0 X200 Z200 Telafileri iptal et. Kesiciyi güvenli bölgeye çek.
T8D1 8 nolu takımı D1 nolu ofset sayfasına göre çağır.
G0 X26 Z2 M8 Parçaya emniyetli yaklaş ve soğutma sıvısını aç.
CYCLE 95 (“ALT551″, 1.50000, 0.10000, 0.40000, 0.20000, 0.15000, 0.10000, 0.05000, 1, 0.00000, 0.00000, 2.00000) CYCLE95: Boyuna tornalama çevrimi,ALT551: 551 nolu alt programı çağır,1.50000(MID): Her kademedeki paso miktarı,0.10000(FALZ): Z ‘de bırakılan finiş paso payı,0.40000(FAX): X’ de bırakılan finiş paso payı,0.20000(FAL): Tüm kontur boyunca bırakılan finiş payı,0.15000(FF1): Kaba tornalama için ilerleme hızı,0.10000(FF2): Dalma hareketleri için ilerleme hızı,0.05000(FF3): Finiş işleme için ilerleme hızı,5(VARI): İşleme tipi 5,0.00000(DT): Kaba tornalama talaş kırma-bekleme süresi,0.00000(DAM): Kaba tornalama talaş kırma-durma aralığı,1.00000(VRT): Kaba tornalama geri çekilme miktarı.
ALT551 551 nolu alt programı çağır.
G0 X200 Z200 M9 Kesiciyi güvenli noktaya çek. Soğutma sıvısını kapat.
M30 Program sonu

Alt Program

ALT551.SPF
G1 Z-70 F0.1
X30
Z-40
X42
X47 Z-27
G2 X70 Z-9 R32.5
G1 Z-4
X78
G2 X80 Z-3R1
G40 G1 Z2
M17