Siemens CNC Freze | CYCLE 86 | Açıklama ve Örnekler


CYCLE86 Çevrim Açıklaması

Siemens CNC kontrol ünitesine sahip CNC İşleme Merkezlerinde (CNC Freze makinelerinde) daha önce delinmiş delikleri bara takımı ile genişletmek ve deliğin dik olmasını sağlamak için CYCLE86 çevrimi kullanılır. CYCLE 86 çevrimi ile yapılan operasyon esnasında iş mili deliğin son noktasında durur ve takım durarak yukarı çıkar. Bunun nedeni bara takımının tek uçlu olması ve dönerek çıkarsa delik yüzeyinde çizikler oluşturacak olmasıdır. Buradan anlayacağınız üzere baralama işlemi hassas deliklerin tam ölçüde ve dik bir şekilde işlenmesi için kullanılır. Bu işlemelere örnek olarak kalıp merkezleme burç delikleri ve kesme kalıplarında bulunan zımba yuvalarının işlenmesi örneğini verebiliriz.

CNC Freze Bara Takımı

Bara takımları özel uçlu, işlenecek çapın takım üzerinden civata yardımı ile ayarlandığı özel takımlardır. Yani deliği kaç çap işlemek istiyorsanız çapı bara takımı üzerinden ayarlar ve çevrimi çalıştırırsınız. Bu çevrim temel olarak CYCLE81 kademesiz delik delme ile aynı şekilde çalışır, kademeli yapılmaz. Tek farkı deliğin dibinde takımın durması ve takım dururken yukarı çıkmasıdır.

CYCLE86 Çevrimi Nasıl Çalışır?

Bu çevrimle takım programda belirtilen koordinata gider, belirtilen Z yüksekliğine hızla yaklaşır, verilen derinliğe F ile belirtilen ilerleme hızı ile iner, ,iş mili delik dibinde durur ve çevrim içerisinde belirtilen iş mili açısı, hızı ve diğer değişkenlere göre yukarı çıkar.

Sonrasında başka bir koordinat verilmiş ise oraya hareket eder. Çevrim tekrarı verilmiş ise çevrim iptal edilene kadar çevrim devam eder.

CYCLE86 Çevrim Formatı

Siemens CNC CYCLE86 Çevrimi Ekran Görüntüsü
CYCLE86 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDIR, RPA, RPO, RPAP, POSS)

Parametreler

RTP: Geri çıkma mesafesi
RFP: Referans düzlemi
SDIS: Emniyet mesafesi
DP: Delik derinliği
DTB: Delik sonunda bekleme süresi
SDIR: Dönme yönü (3=M3, 4=M4)
RPA: X ekseni dönüş yönü. Artışlı olarak verilir.
RPO: Y ekseni dönüş yönü. Artışlı olarak verilir.
RPAP: Dönüş düzlemi
POSS: Derece cinsinden fener milinin durdurma konumu


Not :
Çevrimi tekrar ettirmek için çevrimin başına MCALL yazılmalıdır. MCALL komutu bir sonraki çağrıya kadar aktiftir. Komutu pozisyonlandırdıktan sonra yazılırsa MCALL’i iptal edilmiş olur.

CYCLE86 Çevrim Örnekleri

Örnek – 1

CNC Freze – CYCLE86 Baralama Örnek Programı

O1234; Program numarası
G28 G91 Z0; Z eksenini referansa gönder.
T4 M06; 4 numaralı takımı al.
M03 S800; İş milini saat yönünde 800 dev/dk. ile döndür.
G90 G54 G0 X30 Y25 ; Mutlak koordinat ile ilk deliğin merkezine git.
G43 H4 Z25 M08; 4 nolu takım telafisini oku ve Z25’e git, soğutma sıvısını aç.
MCALL CYCLE86(10, 0, 5, -25, 0, 3, 0, 0, 0, 0);
Y65 ; 2 nolu deliği barala.
X70; 3 nolu deliği barala.
Y25; 4 nolu deliği barala.
X110; 5 nolu deliği barala.
Y65; 6 nolu deliği barala.
MCALL; Çevrim iptali
G28 G91 Z0; Z eksenini referansa gönder.
M30; Program sonu