Siemens CNC Freze | CYCLE 85 | Açıklama ve Örnekler


CYCLE85 Çevrim Açıklaması

Siemens CNC kontrol ünitesine sahip CNC İşleme Merkezlerinde (CNC Freze makinelerinde) delik genişletmek ve raybalama yapmak için CYCLE85 çevrimi kullanılır. Bu çevrimin en önemli farkı rayba takımının hızlı çıkması durumunda yüzeyi bozacağı için deliğe girdiği F kesme ilerlemesi veya çevrim içinde belirtilen geri çekilme ilerlemesi ile yukarı çıkmasıdır. Yani diğer çevrimlerde olduğu gibi delik raybalama işlemi bittikten sonra delik dibinden yukarı doğru hızlı hareketle değil, yine kesme yaptığı F ilerlemesi veya belirtilen F ilerlemesi ile çıkar.

CYCLE85 Çevrimi Nasıl Çalışır?

Bu çevrimle takım programda belirtilen koordinata gider, R ile belirtilen Z yüksekliğine hızla yaklaşır, Z.. ile verilen derinliğe F ile belirtilen ilerleme hızı ile iner ve tekrar R mesafesine deliğe girmiş olduğu kesme ilerlemesi hızında veya çevrimde belirtilen geri çekilme ilerlemesi ile yukarı çıkar.

Sonrasında başka bir koordinat verilmiş ise oraya hareket eder. Çevrim tekrarı verilmiş ise çevrim iptal edilene kadar çevrim devam eder.

CYCLE85 Çevrim Formatı

Siemens CNC CYCLE85 Çevrimi Ekran Görüntüsü
CYCLE85 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, FFR, RFF)

Parametreler

RTP: Geri çıkma mesafesi
RFP: Referans düzlemi
SDIS: Emniyet mesafesi
DP: Delik derinliği
DPR: Referans düzleme göre delik derinliği
DTB: Delik sonunda bekleme miktarı
FFR: İlerleme oranı
RFF: Geri çıkma ilerleme oranı


Not :
Cycle’ı tekrar ettirmek için çevrimin başına MCALL yazılmalıdır. MCALL komutu bir sonraki çağrıya kadar aktiftir. Komutu pozisyonlandırdıktan sonra yazılırsa MCALL’i iptal edilmiş olur.

CYCLE85 Çevrim Örnekleri

Örnek – 1

CNC Freze – Siemens CYCLE85 Raybalama Programı Örneği

O1234; Program numarası
T03 D3 M6; 3 numaralı takımı al.
S600 M03; 600 devir ile iş milini saat yönünde çevir.
G0 X29 Y23; Hızlı hareketle ilk deliğin koordinatına git.
Z20; Z20 yüksekliğine in.
MCALL CYCLE85(10, 0, 5, – 22,0, 1, 100, 250); 10-RTP: Geri çıkma mesafesi, 0-RFP: Referans düzlemi, 5-SDIS: Emniyet mesafesi, -22-DP: Delik derinliği, 0-DPR: Referans düzleme göre delik derinliği, 1-DTB: Delik sonunda bekleme miktarı, 100-FFR: İlerleme oranı, 250-RFF: Geri çıkma ilerleme oranı
G0 X55 Y23; İkinci deliğin koordinatına git.
G0 X81 Y23; Üçüncü deliğin koordinatına git.
G0 X107 Y23; Dördüncü deliğin koordinatına git.
G0 X133 Y23; Beşinci deliğin koordinatına git.
MCALL; Çevrimi sonlandır.
M30; Program sonu