Siemens CNC Freze | CYCLE 84 | Açıklama ve Örnekler


CYCLE84 Çevrim Açıklaması

Siemens CNC kontrol ünitesine sahip CNC İşleme Merkezlerinde (CNC Freze makinelerinde) kılavuz çekme ( delik içinde diş açma ) işlemleri için CYCLE84 komutu (CYCLE 84 çevrimi ) kullanılır.

CYCLE84 Çevrimi Nasıl Çalışır?

Bu çevrimle takım programda belirtilen koordinata gider, belirtilen Z yüksekliğine hızla yaklaşır, komut satırı içerisinde belirtilmiş hatveye uygun olarak diş çeker ve tekrar belirtilen mesafeye hızlı hareket ile çıkar.

Sonrasında başka bir koordinat verilmiş ise oraya hareket eder. Çevrim tekrarı verilmiş ise çevrim iptal edilene kadar çevrim devam eder.

CYCLE84 Çevrim Formatı

Siemens CNC CYCLE84 Çevrimi Ekran Görüntüsü
CYCLE84 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDAC, MPIT, PIT, POSS, SST, SST1)

Parametreler

RTP: Geri çıkma mesafesi
RFP: Referans düzlemi
SDIS: Emniyet mesafesi
DP : Delik derinliği
DPR: Referans düzleme göre delik derinliği
DTB: Delik sonunda bekleme süresi
SDAC: Dönme yönü (3=M3, 4=M4)
MPIT: Vida boyuna göre standart adım (5=M5, 48=M48)
PIT: Vida adımı
POSS: İstenen konumda fener milini durdurma derecesi
SST: Devir sayısı
SST1: Geri çıkma devir sayısı


Not :
Cycle’ı tekrar ettirmek için çevrimin başına MCALL yazılmalıdır. MCALL komutu bir sonraki çağrıya kadar aktiftir. Komutu pozisyonlandırdıktan sonra yazılırsa MCALL’i iptal edilmiş olur.

CYCLE84 Çevrim Örnekleri

Örnek – 1

CNC Freze – Siemens CYCLE84 Sol Diş (Kılavuz) Çekme İşleme Programı Örneği

O1234; (1234 nolu program)
T06 D6 M6; ( 6 numaralı takımı al)
G90 G54; ( İş parçası koordinat seçimi )
M03 S250; ( 250 devir ile iş milini saat yönünde döndür )
G0 X27 Y21; ( Hızlı hareketle ilk deliğin merkezine git )
Z20; ( Hızlı hareketle z20’ye in )
MCALL CYCLE84 (10, 0, 5, -21,, ,,3, 14, 2, 90, 150, 150) ; MCALL CYCLE84: Çevrimi çağırma komutu, 10 (RTP): Geri çıkma mesafesi, 0 (RFP): Referans düzlemi, 5(SDIS): Emniyet mesafesi, -21(DP ): Delik derinliği, 3(DPR): Referans düzleme göre delik derinliği, 14(SDAC): Diş üstü çapı, 2(MPIT): Vida boyuna göre standart adım, 90(POSS): İstenen konumda fener milini durdurma derecesi, 250(SST): Devir sayısı, 250(SST1): Geri çıkma devir sayısı
G0 X50 Y21; ( İkinci deliğin koordinatı )
G0 X73 Y21; ( Üçüncü deliğin koordinatı )
G0 X96 Y21; ( Dördüncü deliğin koordinatı )
G0 X119 Y21; ( Beşinci deliğin koordinatı )
MCALL; ( Çevrim iptali )
M30; ( Program sonu )