Siemens CNC Freze | CYCLE 83 | Açıklama ve Örnekler


CYCLE83 Çevrim Açıklaması

Siemens CNC kontrol ünitesine sahip CNC İşleme Merkezlerinde (CNC Freze makinelerinde) derin olan ve tek seferde delinmesi mümkün olmayan veya takım kırılması, talaş sıkışması gibi sonuçlar doğurabilecek deliklerin delinmesi için CYCLE83 komutu (CYCLE83 çevrimi ) kullanılır.

Derin delikleri delme esnasında talaşın sıkışmasını engellemek ve talaşı parça dışına boşaltmak için CYCLE83 komutu ( CYCLE83 çevrimi ) kullanılmalıdır. Tahmin edeceğiniz üzere derin deliklerde CYCLE81 komutu kullanarak tek seferde delik delmeye çalışmak talaşın matkap içerisinde sıkışmasına ve makinenizin zorlanması ile takımın kırılması gibi sonuçlar doğuracaktır.

CYCLE83 Çevrimi Nasıl Çalışır?

Bu çevrimle takım programda belirtilen koordinata gider, belirtilen Z yüksekliğine hızla yaklaşır, verilen gagalama miktarı kadar delik delmeye başlar ve ilgili gagalama miktarını deliğin tam derinliğine ulaşıncaya kadar ilgili delik üzerinde verilen ilerleme hızı ile tekrarlar. Daha sonra belirtilen emniyet mesafesine hızlı hareket ile çıkar. Sonrasında başka bir koordinat verilmiş ise oraya hareket eder. Çevrim tekrarı verilmiş ise çevrim iptal edilene kadar çevrim devam eder.

CYCLE83 Çevrim Formatı

Siemens CNC (Freze) kontrol ünitesine sahip CNC İşleme Merkezinde CYCLE 83 Çevrimi Görüntüsü
CYCLE83 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, FDEP, FDPR, DAM, DTB, DTS, FRF, VARI)

Parametreler

RTP: Geri çıkma mesafesi
RFP: Referans düzlemi
SDIS: Emniyet mesafesi
DP : Delik derinliği
DPR: Referans düzleme göre delik derinliği
FDEP: İlk talaş derinliği
FDPR: Referansa göre ilk talaş derinliği
DAM: Dalma miktarı
DTB: Delik sonunda bekleme miktarı
DTS: Başlangıçta bekleme miktarı
FRF: İlerleme faktörü
VARI: 0 girilirse son derinlikten 1mm geri çıkar, 1 girilirse her seferinde parçadan dışarı çıkar talaş boşaltır.


Not :
Cycle’ı tekrar ettirmek için çevrimin başına MCALL yazılmalıdır. MCALL komutu bir sonraki çağrıya kadar aktiftir. Komutu pozisyonlandırdıktan sonra yazılırsa MCALL’i iptal edilmiş olur.

CYCLE83 Çevrim Örnekleri

Örnek – 1

CNC İşleme Merkezi için CYCLE 83 ile delik delinecek örnek iş parçası teknik resimi

O1234; Program no
G90 G54; Koordinat sistemi seçimi
M6 T04 D4; 4 numaralı takımı al.
S800 M03; İş milini saat yönünde 800 dev/dk. ile döndür.
G0 X25 Y25; Hızlı hareket ile verilen X,Y koordinatlarına gel. ( İlk deliğin koordinatı )
Z20; Hızlı hareket ile verilen Z koordinatına gel.
F150; İlerleme hızı = 150 mm/dk.
MCALL CYCLE83 (20, 0, 15, -30, , -9,, -8, 0, 0, 0.5 ,1); CYCLE83: Kademeli delik delme çevrimi, MCALL: Çevrimi çağırma komutu, 20-(RTP): Geri çıkma mesafesi, 0-(RFP): Referans düzlemi, 15-(SDIS): “R” emniyet mesafesi, -30-(DP): Delik derinliği 15 mm, -9-(FDEP): İlk talaş derinliği, 0-(FDPR): Referans düzlemine göre ilk talaş derinliği, -8-(DAM): Dalma miktarı, 0-(DTB): Delik sonunda bekleme süresi, 0-(DTS): Başlangıçta bekleme miktarı, 0.5-(FRF): İlerleme faktörü, 1-(VARI): 1= Her seferinde parçadan dışarı çıkar ve talaş boşaltır.
G0 X25 Y55; İkinci delik koordinatı
G0 X115 Y55; Üçüncü delik koordinatı
G0 X115 Y25; Dördüncü delik koordinatı
MCALL; Çevrim iptali. Delik çevrimini sonlandırır.
G0 Z100; Z eksenini hızlı hareketle 100’e gönder.
M30; Program sonu