Siemens CNC Freze | CYCLE 82 | Açıklama ve Örnekler


CYCLE82 Çevrim Açıklaması

Siemens CNC kontrol ünitesine sahip CNC İşleme Merkezlerinde (CNC Freze makinelerinde) kör deliklerde pürüzsüz yüzeyler elde etmek için kesici matkabı delik sonunda biraz bekletmek gerekebilir. Delik dibinde beklenilmesi gereken delik delme işlemlerinde Siemens CNC kontrol ünitesine sahip CNC İşleme Merkezlerinde CYCLE çevrimi kullanılır.

CYCLE81 ile CYCLE82 komutlarının çalışma mantıkları aynıdır. İkisi arasındaki tek fark CYCLE81 çevriminde takım delik dibine geldiği anda hemen G0 hızıyla geri çıkarken CYCLE82 çevriminde ise takım verilen süre kadar bekler ve sonra G0 hızıyla geri çıkar.

CYCLE82 Çevrimi Nasıl Çalışır?

Bu çevrimle takım programda belirtilen koordinata gider, belirtilen Z yüksekliğine hızla yaklaşır, verilen derinliğe F ile belirtilen ilerleme hızı ile iner, delik dibinde belirtilen süre kadar bekler ve tekrar belirtilen emniyet mesafesine hızlı hareket ile çıkar. Sonrasında başka bir koordinat verilmiş ise oraya hareket eder. Çevrim tekrarı verilmiş ise çevrim iptal edilene kadar çevrim devam eder.

CYCLE82 Çevrim Formatı

Siemens CNC (Freze) kontrol ünitesine sahip CNC İşleme Merkezinde CYCLE 82 Çevrimi Görüntüsü
CYCLE82 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTP)

Parametreler

RTP: Geri çıkma mesafesi
RFP: Referans düzlemi
SDIS: Emniyet mesafesi
DP: Delik derinliği
DPR: Referans düzleme göre delik derinliği
DTB: Talaş kırmak için delik sonunda bekleme süresi


Not :
Cycle’ı tekrar ettirmek için çevrimin başına MCALL yazılmalıdır. MCALL komutu bir sonraki çağrıya kadar aktiftir. Komutu pozisyonlandırdıktan sonra yazılırsa MCALL’i iptal edilmiş olur.

CYCLE82 Çevrim Örnekleri

Örnek – 1

CNC İşleme Merkezi için CYCLE 82 ile delik delinecek örnek iş parçası teknik resmi

O1234 ; 1234 nolu program
G90 G54; Koordinat seçimi
M6 T03 D3; 3 nolu takımı seç.
S1800 M03; İş milini saat yönünde 1800 dev/dk. ile döndür
G0 X30 Y18 Z20; Hızlı hareket ile verilen koordinatlara gel.
F250; İlerleme hızı 250 mm/dk. seç.
MCALL CYCLE82 (5,0,1,-15, 0, 1) ; CYCLE82: Delik sonunda beklemeli delme çevrimi,MCALL: Çevrimi çağırma komutu,5-(RTP): Geri çıkma mesafesi 5 mm.,0-(RFP): Referans düzlemi,1-(SDIS): “R” emniyet mesafesi,-15-(DP): Delik derinliği 15 mm,0-(DPR): Referans düzleme göre delik derinliği,1-(DTB): Delik sonunda bekleme süresi 1 saniye.
G0 X30 Y18; Birinci deliğin koordinatı
G0 X70 Y34; İkinci deliğin koordinatı
G0 X115 Y18; Üçüncü deliğin koordinatı
MCALL; Çevrim iptali ( Delik çevrimini sonlandırır. )
G91 G28 Z0; Z eksenini referansa gönder.
M30; Program sonu