Siemens CNC Freze | CYCLE 81 | Açıklama ve Örnekler


CYCLE81 Çevrim Açıklaması

Siemens CNC kontrol ünitesine sahip CNC İşleme Merkezlerinde (CNC Freze makinelerinde) derin olmayan ve tek seferde delinebilecek deliklerin delinmesi, normal matkaptan önce merkezlemesi amacıyla puntalama ve mevcutta delinmiş deliklere havşa açmak için CYCLE 81 çevrimi kullanılır.

Derin delikleri delme esnasında talaşın sıkışmasını engellemek ve talaşı parça dışına boşaltmak için Siemens CNC ( Freze için ) CYCLE 83 çevrimi kullanılmalıdır -zira CYCLE 81 çevrimi delinecek deliği herhangi bir geri çıkma hareketi yapmadan tek seferde delmektedir. Tahmin edeceğiniz üzere derin deliklerde CYCLE81 komutu kullanarak tek seferde delik delmeye çalışmak talaşın matkap içerisinde sıkışmasına ve makinenizin zorlanması ile takımın kırılması gibi sonuçlar doğuracaktır.

CYCLE81 Çevrim Formatı

Siemens CNC (Freze) kontrol ünitesine sahip CNC İşleme Merkezinde CYCLE 81 Çevrimi Görüntüsü
CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR)

Parametreler

RTP: Geri çıkma mesafesi
RFP: Referans düzlemi
SDIS: Emniyet mesafesi
DP: Delik derinliği
DPR: Referans düzleme göre delik derinliği


Not :
Cycle’ı tekrar ettirmek için çevrimin başına MCALL yazılmalıdır. MCALL komutu bir sonraki çağrıya kadar aktiftir. Komutu pozisyonlandırdıktan sonra yazılırsa MCALL’i iptal edilmiş olur.

CYCLE81 Çevrim Örnekleri

Örnek – 1

CNC İşleme Merkezi için CYCLE 81 ile delik delinecek örnek iş parçası teknik resmi

O1234 ; 1234 nolu program
G90 G54; 1.İş parçası sıfır noktasını mutlak koordinat olarak seç.
M6 T08 D8; 8 numaralı takımı al.
S1500 M03; İş milini saat yönünde 1500 dev/dk. ile döndür.
G0 X30 Y15 Z20; Hızlı hareket ile verilen koordinatlara gel.
F400; İlerleme hızı 400 mm/dk. seç.
MCALL CYCLE81(10,0,5,-18,0) CYCLE81: Delik delme ve havşa açma çevrimi, MCALL: Çevrimi çağırma komutu10, (RTP): Geri çıkma mesafesi 10 mm.,0(RFP): Referans düzlemi,5(SDIS): “R” emniyet mesafesi,-18(DP): Delik derinliği 18 mm,0(DPR): Referans düzleme göre delik derinliği
G0 X30 Y15; 1 nolu deliğin koordinatları
G0 X30 Y40; 2 nolu deliğin koordinatları
G0 X80 Y40; 3 nolu deliğin koordinatları
G0 X80 Y15; 4 nolu deliğin koordinatları
MCALL; Çevrim iptali ( Delik çevrimini sonlandırır. )
G91 G28 Z0; Takımı Z ekseninde referansa gönder.
M30; Program sonu