Mitsubishi CNC | M70 ve M80 | Harici Enkoder ve Linear Cetvel İptali

Giriş

Üretici firmalar bazen eksen hareketlerinde aktarma organları kullanmak yada daha hassas pozisyonlama/kontrol isteklerine cevap vermek zorunda kalırlar. Bu tarz durumlarda kullanılan ekipmanların oranlarının bazı durumlarda birbirinden farklı olması ve/veya kullanılan mekanik aksamların boşluklarının daha iyi telafi/kontrol optimizasyonunun sağlanması için ilk başvurulması gereken ve başvurulan yol harici enkoder yada linear cetvel kullanılmasıdır. Böyle sistemlerde pozisyon bilgisi motor tarafı enkoderinden değil, kullanılan bu ikinci enkoder yada linear cetvelden alınır.

Bu kullanılan harici enkoder ve cetvellerin çeşitli firmalar tarafından yapılıyor olması, belli servis/bakım kontrollerinin Mitsubishi kontrol ünitesi üzerinden tamamiyle yapılamıyor olması, ayrıca çoğunlukla Mitsubishi tarafından tedarik edilmiyor olması servis esnasında servis mühendislerine zorluk çıkarabilmektedir. Bir örnek vermek gerekirse;

Pozisyonlama hatası yapan bir makine de problemin motor üstündeki enkoderden yada aynı eksende kullanılan harici enkoderden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak verilecek servis hizmetinin temelini oluşturur. Bu durumda harici enkoder / linear cetveli sistemden ayırmak en güvenilir ve hızlı yoldur.

Dikkat Edilecek Hususlar

Öncelikle bu işleme başlamadan önce mutlaka yedek alınması gerektiğini, başka birine telefonla tarif ederek uzaktan yaptırılmaması gerektiğini, harici enkoder veya linear cetvel iptalinin normal şartlarda bu yöntemle yapıldığını ancak üreticinin bunu farklı bir yöntemle de tanımlamış olabileceğini, iptal etme sonrası eksen hareketlerini yavaş ve dikkatli yapmanız gerektiğini, aksi durumlarda istenmeyen sonuçlarla karşılaşabileceğinizi unutmayınız.

Önemli Not:

Bu yazıda bahsi geçen tüm parametreler ve ayarlamalar sadece Mitsubishi CNC M70,M700,M80 ve M800 serisi kontrol üniteleri için geçerlidir. Başka marka yada başka model kontrol ünitelerinde bu işlemin nasıl yapılacağı konusunda mutlaka üretici firma ile görüşülmelidir.

Harici Enkoder İptali

 • Öncelikle makine ve NC ünitesi açılır.
 • Parametre yazabilmek için gerekli şartlar (PARAM menüsünün açılması, gerekiyorsa parola girilmesi vs…) yerine getirilir.
 • Daha sonra eksenler manuel modda el çarkı ile limitlere uzak ve iş parçasına uzak bir yere getirilir. Mümkün ise olası aksaklıkların önüne geçmek için iş parçası makineden sökülür.
 • Daha sonra parametre değiştirme esnasında yapabileceğiniz hataların önüne geçmek için parametrelerin yedeği alınır.
 • #2217#2219#2220 ve #2225 numaralı parametrelerin orijinal değerleri ekrandan okunarak bir yere not edilir.
 • #2217 numaralı parametrenin #2217.(1-2-3-4) nolu bitleri 0 olarak ayarlanır.
 • Daha sonra aşağıdaki resimde de göreceğiniz üzere hangi eksende iptal edilmek isteniyorsa o eksene ait parametrelerden #2219 numaralı parametreye #2220 numaralı parametre ‘de yazan değer girilir. (Resimde X ekseni örneklenmiştir.)

 • Daha sonra #2225 numaralı parametrenin HEX4 kısmına HEX3 kısmında yazılı olan değer girilir. HEX4 – HEX3 aşağıda açıklanmıştır.

 • Örneğin #2225 numaralı parametrenin değeri 4204 ise bu değer 2204 olarak değiştirilir.
 • Makine kapatılır ve sürücü üzerinden harici enkoder – linear cetvelin kablosu çıkarılır.
 • Makine açılır ve ilk sayfada yazan uyarılar dikkate alınarak bakım-servis hizmetine devam edilir.
 • İptal edilen enkoderin devreye tekrar alınması için makine kapatılır, kablosu takılır ve değiştirilen parametreler orijinal değerlerine alınır.