Mitsubishi CNC | M70-M700 Serisi | Sonlandırılmamış kılavuz çekme işleminin sonlandırılması

Tap Retract Giriş

Mitsubishi M70 ve M700 kontrol ünitelerinde standart olarak sunulan özelliklerden biri de herhangi bir sebepten dolayı elektrik kesilmesi, kılavuz kırılması, zorlanma sonucu makinenin alarma geçmesi yada herhangi bir dış etkenden dolayı alarma geçmesi gibi durumlarda kılavuz çekme işleminin yarıda kalmasından sonra kullanıcıya kılavuzu daha rahat çıkarmak için sunduğu Tap Retract özelliğidir. Üretici firmalar bu fonksiyon için özel bir tuş kombinasyonu tasarlayabileceği gibi bu özelliği tamamen iptal etme yöntemine de gidebilirler. Özelliğin çoğu üretici tarafından hala aktif olarak kullanılmamasından dolayı biz bu dokümanda bu fonksiyonun nasıl aktif yada pasif hale getirileceğini, aktif durumda iken alarm vermesi durumunda bu özelliği kullanarak kılavuzu nasıl çıkaracağımızı göreceğiz.

Öncelikle bu fonksiyon aktif iken yarıda kalan bir kılavuz işleminden sonra aşağıdaki alarmı almanız normaldir.

Alarm ve Parametre

Alarm:

M01 Wait for tap Retract 0057 Eksen Adı

Bu alarmı aldıktan sonra makineyi bu alarmdan kurtarmak için yapılması gereken işlemler bu fonksiyonu pasif hale getirerek kılavuzu manual çıkarmak, yada PLC I/F den ilgili çıkışı force’layarak bunu otomatik yapmaktır. İlgili parametre;

#1234.3 (1234 numaralı paremetrenin 3. biti ) = 0 Tap retract aktif
#1234.3 (1234 numaralı paremetrenin 3. biti ) = 1 Tap retract pasif

Not : Üretici makine üzerine bu fonksiyon ile ilgili özel bir tuş yada tuş kombinasyonu eklememiş ise bu özelliği pasif yapmanız tavsiye edilir. Çünkü bu özellik aktif iken ve bu fonksiyonu tetikleyecek özel bir tuş yada kombinasyon makine üzerinde yok iken makineyi bu alarmdan çıkarmak son kullanıcının kolaylıkla yapabileceği bir olay değildir ve bu yüzden servis vermeniz gerekebilir.

Özellik aktif ve üretici tarafından özel bir prosedür hazırlanmamış iken kılavuz çekme işleminin yarıda kalması sonucu alınan;

M01 Wait for tap retract

alarmından makineyi kurtarmak için iki yol izlenebilir.

Tap Retract Alarmı Çözümü

Retract Fonksiyonu İptali

#1234.3 = 1 ( 1234 numaralı paremetrenin 3. bitini 1 yapınız )

Makineyi resetleyiniz. Alarm kalkarsa kılavuzu el ile kendiniz çıkarınız. Alarm kalkmaz ise makineyi kapatıp açınız ve kılavuzu el ile kendiniz çıkarınız.

PLC Üzerinden Süreci Tamamlama

  • Makineyi açınız.
  • M01 wait for tap retract alarmını aldığınızdan emin olunuz.
  • Makinede EMG basılı ise EMG’den çıkarınız.
  • DIAGN > I/F DIAGNOS > MODAL OUTPUT tuşlarına sırası ile basınız.**
  • YC5C/1 yazıp INPUT tuşuna basarak çıkışı force’layınız.**
  • Spindle ters yönde dönecek ve kılavuz ekseni yukarı yönde hareket edecektir.
  • İlerleme kılavuz çekme çevrimindeki ilerleme hızındadır.
  • Kılavuz çekme giriş noktasına geldiği zaman spindle otomatik olarak duracak ve alarm ortadan kalkacaktır.

** (** işaretli maddelerin açıklaması ) Bu işlem makine üzerindeki bir tuşa basmak ile aynı işlemdir. Burada yapılan işin bu kadar karışık gibi durması üreticinin bu fonksiyon için tuş koymamasından kaynaklanmaktadır. Üreticinin tuş koyması durumunda bu iki adımı atlayacaksınız ve sadece bu fonksiyonu aktif hale getirmek için üreticinin eklediği bu tuşa basmanız yeterli olacaktır.