Mitsubishi CNC | M60 - E60 Serisi | Eksen Referansı Ayarlama (Servo)

Giriş

CNC makineler bilindiği üzere koordinat sistemine göre çalışan makinelerdir ve bu koordinatların kullanıcıdan bağımsız bir şekilde saklanabilmesi, limitlerin belirlenebilmesi, makinenin her kapatılıp açıldıktan sonra bu ayarlamanın tekrar yapılmaması ve dolayısı ile olası hataların önüne geçmek için bu ayarlama üretici tarafından makine fabrikadan çıkmadan önce ayarlanır. Ancak makine ebatlarının el vermemesinden yada makinenin taşınması esnasında belli kısımlarının zarar görmemesi açısından çoğu zaman bu ayarı kurulumu yapan teknik servis personelinin yapması gerekir. Bu işlem sadece ilk kurulumda değil, enkoder, motor, rulman, enkoder kablosunun sökülmesi gibi işlemlerde de tekrar yapılmak zorunda kalınabilir. Bu yazımızda bu işlemin nasıl yapılacağı konusunda teknik olarak bilgi verilmiştir.

Referans Ayarlama

  • NC Açılır
  • #2049 nolu parametrenin olduğu sayfaya gidilir. Bu parametrenin eski değeri not edilir. Genelde 2 dir. Bu değer 0 yapılır ve tezgah ana şalter dahil olmak üzere kapatılır. Böylece eksenin sıfır noktası kaybolur.
  • Tezgah ve NC tekrar açılır. 2049 nolu parametreler tekrar 2 yapılır. NC kapatılıp tekrar açılır. Böylece ayarlama safhasına geçilir.
  • NC açıldıktan sonra Diagn. Sayfasına girilir ve alt menülerden ABS-Servo Sayfasına geçilir. Bu sayfanın 2. sayfasına gelinir. Hangi eksen sıfırlanacaksa o eksene ait INIT SET değeri 1 yapılır ve handle ile eksen sıfır noktasının işaretli olduğu yere gönderilir ve sıfırlama için uygun pozisyonda bırakılır. Sonra ORIGIN değeri 1 yapılır ve sıfırlanacak eksen handle ile + veya – yönde bir miktar ilerletilir. Ekranda değer kısmının OK olması beklenir.
  • OK yazısı görülmesi işlemin tamamlandığını gösterir. Her bir eksen için sıfırlama işlemi aynı şekilde yapılır.

Not: Bu işlem Mitsubishi CNC Kontrol üniteli tezgahlarda standart sıfırlama işlemidir. Sıfırlama tipleri 9 çeşittir ve makine üreticisine göre değişiklik gösterebilir.