G75 Çevrimi | Kanal Açma ve Parça Kesme

G75 Çevrimi

G75 Çevrimi CNC Torna makinelerinde kanal açma ve parça kesme işlemleri için kullanılır.

G75 CNC kodu, takımı zorlamamak ve kanal açma işlemini rahat gerçekleştirmek için kademeli olarak kısa aralıklarla parça üzerinde çalışır ve her kademe sonunda geri çekilerek (gagalama) dış çapta veya iç çapta kanal açma ve/veya parça kesme işlemini tamamlar.

Kesici takım, G75 kodu ile birlikte kullanılan P miktarı kadar kesme ilerlemesi yapar, sonra ilk satırda verilen R miktarı kadar hızlı bir şekilde geri çekilir. Bu hareket çevrim içerisinde belirtilen kanal açma koordinatına kadar yada parça kesme işlemi bitene kadar devam eder.

G75 Kanal Açma Çevrimi Formatı

CNC Tornada G75 çevrimi kontrol ünitesinin modeline göre tek yada iki satır olarak yazılabilmektedir. Eski nesil kontrollerde tek satırlık format kullanılırken yeni nesil kontrol ünitelerinde iki satırlık formatta yazılmaktadır. Eğer kontrol üniteniz çok eski ise tek satırlık formatı dikkate alabilirsiniz ancak hangi formatı kullanacağınızdan emin değilseniz mutlaka iki satırlık formatı kullanınız. Son 20-25 yıldır piyasaya sürülen kontrol ünitelerinde “iki satırlık” format kullanılmaktadır.

Fanuc 6T/10T/11T/15T

G75 Kanal açma çevrimi için tek satırlık (Tip 1 olarak da bilinmektedir) format:

G75 X…(U…) Z…(W…) I… K… D… F… S… ;

Parametreler

X(U) : Kanal dibi çapı
Z(W) : Z yönünde kanalın son bulacağı nokta (Sadece bir kanal açılacaksa tek formatlık yazımda kullanılmaz)
I : X ekseninde her pasodaki dalma/kayma (gagalama) miktarı (yarıçap cinsinden ve mikron)
K : Z yönünde yana kayma miktarı (Mikron) (Sadece bir kanal açılacaksa tek formatlık yazımda kullanılmaz)
D : Kanal dibinde Z ekseni yönündeki geri çekilme miktarı (Kanal açma işlemlerinde kullanılmamalı yada 0 olarak ayarlanmalıdır.)
F : Çevrim süresince geçerli olacak kesme ilerlemesi
S : İş mili devri

Fanuc 0T/16T/18T/20T/21T

G75 kanal açma çevrimi için en sık kullanılan ve yeni kontrol ünitelerinin tamamında geçerli olan iki satırlık (Tip 2 olarak da bilinmektedir) format:

G75 R… ;
G75 X…(U…) Z…(W…) P… Q… R… F… S… ;

Parametreler

İlk Satır:

R : Geri çekilme miktarı

İkinci Satır:

X(U) : Kanal dibi çapı
Z(W) : Z yönünde kanalın son bulacağı nokta
P : X ekseninde her pasodaki dalma/kayma (gagalama) miktarı (yarıçap cinsinden ve mikron)
Q : Z yönünde yana kayma miktarı (Mikron)
R : Kanal dibinde Z ekseni yönündeki geri çekilme miktarı (Kanal açma işlemlerinde kullanılmamalı yada 0 olarak ayarlanmalıdır.)
F : Çevrim süresince geçerli olacak kesme ilerlemesi
S : İş mili devri

Not : İlk satırda yazılan R ile ikinci satırda yazılan R değerlerini karıştırmayınız. İkinci satırda anlatılan R değerinin genel olarak kullanılmadığını, sadece özel durumlarda kullanıldığını hatırlamanız hata yapmanıza engel olacaktır.

G75 Parça Kesme Çevrimi Formatı

G75 kanal açma çevrimi daha az parametre ile yazılarak parça kesme işlemleri için de kullanılabilir.

Parça kesme için en sık kullanılan ve yeni kontrol ünitelerinin tamamında geçerli olan iki satırlık (Tip 2 olarak da bilinmektedir) format:

G75 R… ;
G75 X… P… F… S… ;

Parametreler

İlk Satır:

R : Geri çekilme miktarı

İkinci Satır:

X(U) : Kesme işleminin son bulacağı çap
P : X ekseninde her pasodaki dalma/kayma (gagalama) miktarı (yarıçap cinsinden ve mikron)
F : Parça kesme süresince geçerli olacak kesme ilerlemesi
S : İş mili devri

G75 Çevriminde Dikkat Edilecek Hususlar

  • Q değeri verilirken kanal kalemi genişliği dikkate alınarak verilmelidir. Yana kayma miktarı Q değerinden büyük olmamalıdır. Kanal kalemi genişliği 3mm ise Q değeri 3 mm.’den küçük olmalıdır (Q2900=2,9mm gibi).
  • Kesme işleminde X ölçüsüne (X0) ya da (-) değer verilmelidir. (X-1 gibi) X0 yazılınca yumuşak malzemelerde kopmama ihtimali dikkate alınarak (X-1), (X-2), (X-3)… gibi değerler yazmak daha mantıklı olacaktır.
  • P değeri çevrimde mikron olarak yazılmalıdır. Örneğin 8mm dalma yapılacaksa P8000 yazılmalıdır.
  • Q değeri çevrimde mikron olarak yazılmalıdır. Örneğin 2,9mm yana kayma isteniyorsa Q2900 yazılmalıdır.
  • G41 ve G42 kesici takım uç yarıçap telafileri G75 kodu ile aynı satırda kullanılamazlar.

G75 Çevrimi Örnekleri

G75 ile Kanal Açma ve Parça Kesme Örneği

G75 Çevrimi ile CNC Torna Kanal Açma ve Parça Kesme CNC Program Örneği

O3408;
T0505;
G50 S2500;
G96 M4 S90;
G0 X46 Z2 M8;
Z-13;
G75 R1; Her pasodan sonra geri çekilme miktarı 1mm olsun
G75 X30 Z-16 P2000 Q2800 F0.1; Kanal çapı 30mm, kanalın bitiş noktası 16mm, her kademede talaş alma işlemi 2mm, yana kayma miktarı 2,8mm ve ilerleme hızı 0.1mm /dev al.
G0 X46 Z-34; İkinci kanal için güvenli başlangıç noktasına gel.
G75 R1; Her pasodan sonra geri çekilme miktarı 1mm olsun
G75 X30 Z-37 P2000 Q2800 F0.1; Kanal çapı 30, kanal bitiş noktası 37mm, talaş alma miktarı 2mm, kesicinin yana kayma miktarı 2,8mm ve ilerleme hızını 0,1mm /dev al.
G0 X46 Z-55; Üçüncü kanal için güvenli başlangıç noktasına gel.
G75 R1; Her pasodan sonra geri çekilme miktarı 1 mm olsun
G75 X30 Z-58 P2000 Q2800 F0.1; Kanal çapı 30mm, kanalın bitiş noktası 16mm, her kademede talaş alma işlemi 2 mm, yana kayma miktarı 2,8mm ve ilerleme hızı 0.1mm /dev al.
G0 X200 Z200 M9;
T0909;
G50 S2500;
G96 M4 S90;
G0 X46 Z2 M8;
Z-71; Z ekseninde çevrimin başlangıç noktası olan Z-71 noktasına hızlı hareketle git.
G75 R1; Her pasodan sonra geri çekilme miktarı 1mm olsun.
G75 X0 P2000 F0.1; Parçayı keserek X0 olan noktaya, 2mm kademeli talaş alarak git. İlerleme hızını 0.1mm/dev al.
G0 X200 Z200 M9;
M30;