G74 Çevrimi | Delik Delme ve Alında Kanal Açma

G74 Torna Çevrimi

G74 Çevrimi CNC Torna makinelerinde gagalayarak kademeli delik delme ve alın kanal açma işlemleri için kullanılır.

G74 CNC kodu piyasada sıklıkla CNC Tornalarda derin delikleri gagalayarak delmek için kullanılıyor olsa da çevrimi yazarken kullanılan değişkenler farklı yazılarak alın kesme ve alın kanal açma işlemleri için de kullanılabiliyor.

Gagalayarak Delik Delme

G74 çevrimi, gagalayarak delik delme esnasında çevrim içinde belirtilen miktar kadar kesme ilerlemesi ile delme yapar ve sonra yine çevrimde belirtilen geri çekilme mesafesine hızla döner. Bu hareket delik derinliği çevrim içinde belirtilen derinliğe ulaşıncaya kadar devam eder.

G74 Gagalayarak Delik Delme Çevrimi Formatı

G74 R… ;
G74 Z… Q… F… ;

Parametreler

İlk satır:

R : Her gagalamadan sonraki geri çekilme miktarı. Bu değerin genel olarak makine parametrelerinde ayarlanmış standart bir değeri mevcuttur. Farklı bir değer istenmiyorsa G74 satırında kullanmak gerekmez.

İkinci satır:

Z : Delik derinliği
Q : Z ekseninde her gagalama hareketindeki ilerleme miktarı (Parametre ayarlarına göre mikron yada milimetre cinsinden)
F : Kesme ilerlemesi

Alın Kanal Açma

G74 kodu piyasada sıklıkla CNC Tornalarda derin delikleri gagalayarak delmek için kullanılıyor olsa da diğer bir kullanım amacı alın kesme ve alın kanal açma işlemlerinin yapılmasıdır. Alına kanal açma işlemlerinde G74 komutu başka bir formatta yazılmakta ve çevrim içinde kullanılan değişkenler farklı olmaktadır.

G74 Alın Kanal Açma Çevrimi Formatı

G74 R… ;
G74 X… Z… P… Q… F… ;

Parametreler

İlk satır:

R : Geri çekilme miktarı

İkinci satır:

X : Açılacak son kanalın iç çapı (X ekseni için birden fazla kanal var ise)
Z : Kanal derinliği (Z ekseni için boyda)
P : Kanallar arasındaki mesafe (X ekseni için birden fazla kanal var ise ve yarıçap cinsiden girilmelidir.)
Q : Z ekseninde gagalama miktarı (Genelde mikron cinsinden girilir ancak parametrik ayarlara göre mm. cinsinden de girilebilmektedir.)
F : Kesme ilerlemesi

G74 Çevrimi Örnekleri

G74 Çevrimi ile Gagalayarak Delik Delme Örneği

O1501;
T0202;
G97 M3 S3000;
G0 X0 Z3M8;
G1 Z-3 F0.1;
G0 Z3;
G0 X200 Z200 M9;
T0404;
G97 M3 S1700;
G0 X0 Z3 M8;
G1 Z-63 F0.1;
G0 Z3;
G0 X200 Z200 M9;
T0606; (Ø10 matkap)
G97 M3 S850;
G0 X0 Z3 M8; Parçaya güvenli yaklaş.
G74 R1.; Her dalma işleminden sonra matkap 1mm geri çekilecek.
G74 Z-63. Q10000 F0.1; 63mm derinliğindeki deliği 10mm (mikron cinsinden yazdığımızdan Q10000 olarak yazılmıştır.) gagalama ile del.
G0 X200 Z200 M9;
M30;

G74 Çevrimi ile Alında Tek Kanal Açma Örneği

Not: Bu örnekte alına tek bir kanal açılacağından X ve P parametrelerini kullanmaya ihtiyaç kalmamıştır. Alına tek kanal açmanız gereken durumlarda bu parametreleri kullanmak zorunda değiliz. Örneğimiz daha açıklayıcı olacaktır.

N10 G00 X20.0 Z1.0;
G74 R1.0;
G74 Z-10.0 Q3000 F0.1; (Kesici takımın kalınlığı 3mm olduğundan takımı Q3000 (mikron cinsinden yazdığımızdan Q3000 olarak yazılmıştır.) ile kalınlığı kadar kaydırdık.)
G00 X200.0 Z200.0;
M30;

G74 Çevrimi ile Alında Çoklu Kanal Açma Örneği

CNC Tornada G74 cnc kodu ile Alında Çoklu Kanal Açma CNC Program Örneği - 3

G50 S2000;
G96 S100 M03;
G00 X50.0 Z1.0 T0101;
G74 R1.0;
G74 X10.0 Z-10.0 P10000 Q3000 F0.1;
G00 X200.0 Z200.0;
M30;

Önemli Not: Örneklerde Q3000 (3mm=3000 mikron) ve P10000 (10mm=10000 mikron) yazmamızın sebebi sisteme bu değerlerin mikron cinsinden girilmesi gerektiğindendir. Bu değerler bazı makinelerde mm olarak girilmek zorunda olabilir -zira makinelerde bu değerlerin hangi ölçü birimi ile girileceği (mm, mikron vb.) sistemde parametreler ile ayarlanmaktadır. Makineniz için çevrimlerde kullanılan değerlerin hangi ölçü birimi ile girildiğini lütfen makine yetkili servisinden yada makineye ait kontrol ünitesine ait kitapçıklardan bilgi alınız.