G73 Çevrimi | Profil Tornalama ve Tekrarlama

G73 Torna Çevrimi

G73 Çevrimi CNC Torna makinelerinde profil tornalama ve tekrarlama amaçlı olarak kullanılır. Bu çevrim sıklıkla dökümden çıkmış malzemelerin işlenmesi için kullanılır.

G73 çevriminde torna kesici takımı (P) noktasından başlar. İşlenecek parçanın profiline uygun hareket ederek talaşı kaldırır ve kesici takım çevrimin başladığı noktaya geri döner. İlk satırda verilen U değeri kadar parçaya dalar (paso verir) ve bu işlem finiş paso payı kalıncaya kadar otomatik olarak devam eder.

G73 CNC kodu tornalarda dökümden çıkmış ve sabit talaş payı olan parçaların işlenmesinde kullanılır. Bu parçaların profili artan ya da azalan ölçülerde geometriye sahip olabilir. G73 çevriminden sonra G70 çevrimi ile bırakılan son pasoda alınarak işleme ve çevrim tamamlanır. G73 çevrimi 2 komut satırından oluşur.

G73 Çevrimi Formatı

CNC Tornada G73 çevrimi kontrol ünitesinin modeline göre tek yada iki satır olarak yazılabilmektedir. Eski nesil kontrollerde tek satırlık format kullanılırken yeni nesil kontrol ünitelerinde iki satırlık formatta yazılmaktadır. Eğer kontrol üniteniz çok eski ise tek satırlık formatı dikkate alabilirsiniz ancak hangi formatı kullanacağınızdan emin değilseniz mutlaka iki satırlık formatı kullanınız. Son 20-25 yıldır piyasaya sürülen kontrol ünitelerinde “iki satırlık” format kullanılmaktadır.

Fanuc 6T/10T/11T/15T

G73 Torna Çevrimi için tek satırlık ( Tip 1 olarak da bilinmektedir ) format:

G73 P… Q… I… K… U… W… D… F… S…

Parametreler

P : Program içinde işlenecek profili belirttiğimiz “başlangıç satır numarası” (N10, N20 gibi)
Q : Program içinde işlenecek profili belirttiğimiz “bitiş satır numarası” (N80, N90 gibi)
I : X ekseninde parça yüzeyinden kaldırılacak toplam talaş miktarı (yarıçap olarak) ve yönü
K : Z ekseninde parça yüzeyinden kaldırılacak toplam talaş miktarı ve yönü
U : X ekseninde (çapta) finish işleme için bırakılacak paso miktarı ve yönü (çap olarak)
W : Z ekseninde (boyda) finish işleme için bırakılacak paso miktarı ve yönü
D : Çevrimin tekrarlanma sayısı (Yukarıda verilen (I ve K) pasolarının kaç kerede alınacağını belirtir.)
F : Çevrim esnasında kullanılacak olan kesme ilerlemesi (P ve Q blokları arasında)
S : Çevrim esnasında kullanılacak olan iş mili devri (P ve Q blokları arasında)

Fanuc 0T/16T/18T/20T/21T

G73 Çevrimi için en sık kullanılan ve yeni kontrol ünitelerinin tamamında geçerli olan iki satırlık ( Tip 2 olarak da bilinmektedir ) format:

G73 U… W… R… ;
G73 P… Q… U… W… F… S… ;

Parametreler

İlk Satır:

U : X ekseninde parça yüzeyinden kaldırılacak toplam talaş miktarı (yarıçap olarak) ve yönü
W : Z ekseninde parça yüzeyinden kaldırılacak toplam talaş miktarı ve yönü
R : Çevrimin tekrarlanma sayısı (Yukarıda verilen (U ve W) pasolarının kaç kerede alınacağını belirtir.)

İkinci Satır:

P : Program içinde işlenecek profili belirttiğimiz “başlangıç satır numarası” (N10, N20 gibi)
Q : Program içinde işlenecek profili belirttiğimiz “bitiş satır numarası” (N80, N90 gibi)
U : X ekseninde (çapta) finish işleme için bırakılacak paso miktarı ve yönü (çap olarak)
W : Z ekseninde (boyda) finish işleme için bırakılacak paso miktarı ve yönü
F : Çevrim esnasında kullanılacak olan kesme ilerlemesi (P ve Q blokları arasında)
S : Çevrim esnasında kullanılacak olan iş mili devri (P ve Q blokları arasında)

Not: İlk satırda yazılan U ve W değerlerini ikinci satırda yazılan U ve W değerleri ile karıştırmayınız.

G70 Finish Çevrimi

CNC Torna makinelerinde G70 Finish Çevrimi finish kesme işlemlerinin (son temizleme pasosu) yapılması için kullanılır. Bu komut diğer çevrimlerin işlenmesi esnasında kullanıcı tarafından “isteyerek son (finish) kesime bırakılan” pasonun da kaldırılarak parça yüzeyini pürüzsüz şekilde işlemek için kullanılır. G70 finiş çevrimi, G73 komutunun ikinci satırında bulunan (U) ve (W) değerleri kadar talaş alarak parça profiline uygun olarak işleme yapar. G70 çevrimi G73 ile aynı takım yolunu takip eder ancak bunu sadece bir kez yapar.

G73 Çevrimi Örnekleri

O5555;
N010 G00 X260.0 Z80.0 ;
N011 G00 X220.0 Z40.0 ;
N012 G73 U4.0 W4.0 R3 ;
N013 G73 P014 Q020 U4.0 W2.0 F0.3 S180 ;
N014 G00 G42 X80.0 Z2.0 ;
N015 G01 W-20.0 F0.15 S0600 ;
N016 X120.0 W-10.0 ;
N017 W-20.0 S0400 ;
N018 G02 X160.0 W-20.0 R20.0 ;
N019 G01 X180.0 W-10.0 S0280 ;
N020 G40 ;
N021 G70 P014 Q020 ;
N022 G00 X260.0 Z80.0 ;
N023 M30 ;

G73 Çevriminde Dikkat Edilecek Hususlar

  • G73 Profil tornalama ve tekrarlama çevrimi dökümden çıkmış parçaların yüzeyinden ince talaş alarak temizlemek için kullanılır. Ham malzemeleri sıfırdan işleyerek profili tornalamak için çok tercih edilmez ve bu tarz işlemler için genel olarak G71 Tornalama Çevrimi ve G72 Çevrimi kullanılır.
  • İlk satırda yazılan W değeri (W1 diyebiliriz) iş parçasının alın kısmı işlenmeyecekse 0 (sıfır) olarak girilmelidir.
  • G73 çevrim satırlarından sonra döngü içerisinde verilen F değerleri kullanılamaz (Zaten ikinci satırda verildiği için) ve bu ilerlemeler G70 finiş tornalama çevriminde kullanılır.
  • G41 ve G42 kesici takım uç yarıçap telafileri G73 cnc kodu ile kullanılamaz. Eğer programda yazılırsa G70 finiş paso çevrimi sırasında kullanılır.
  • Eğer G73 komutu sırasında program durdurularak eksenlere bazı manuel hareketler yaptırılırsa, programa tekrar başlamadan önce yine manuel olarak eksenlerin mutlaka programın durdurulduğu noktaya getirilmesi gerekir.
  • Finiş profili tanımlayan P ve Q satırları mutlaka G73 ile aynı satırda yazılmalıdır. Eğer araya başka satır veya satırlar yazılırsa aktif olmaz.
  • G73 cnc kodu MDI kodu altında çalıştırılamaz.
  • G73 kodu yazılan satırlarda M98 ve M99 komutları kullanılmazlar.