G01 Kodu | Doğrusal İnterpolasyon


G01 CNC Kodu

G01 kodu CNC makinelerinde linear interpolasyon, diğer bir deyişle doğrusal interpolasyon, yani kesme hareketi yapmak için kullanılır. Kesme hareketi G01 kodu ile doğrusal bir düzlemde yapılır. G01 komutu CNC Torna ve İşleme Merkezlerinde aynı amaçla kullanılan bir G kodudur.

Bu komut en sık kullanılan CNC G kodudur -zira CAD-CAM programları makine takım yollarını çevrimler ile üretmek yerine nokta nokta koordinat vererek çıkarırlar ve bu programın genellikle G01, G02 ve G03 ile üretilmesi anlamına gelir.

G01 komutunun program içerisinde herhangi bir yerde kullanılması durumunda linear hareketi sonlandıran G02, G03 veya kesme hareketini sonlandırarak boşta hareketi aktif eden G00 kodu gelene kadar sistem program içinde belirtilen tüm koordinatlara doğrusal hareket yaparak gidecektir.

Linear interpolasyon komutu olan G01 kodu kesme hareketi yapmak için tasarlanmış bir komuttur ve F__ ( Feedrate – İlerleme ) parametresi ile birlikte kullanılmalıdır. F__ komutunun yazılmaması halinde sistem daha önce kullanılmış en son F__ değerini geçerli kabul edecektir. G01 komutu tekrar kullanılmadan program içerisinde verilen F__ ilerleme bilgileri de sistem tarafından direkt kabul edilecek ve G01 hareketinin ilerleme hızını değiştirecektir.

Absolute ve Incremental Sistem

CNC İşleme Merkezi tezgahlarında G01 kodu ile birlikte kullanılan G90 ve G91 komutları hareketin mutlak (absolute) yada artımsal (incremental) olmasını belirler. CNC Tornalarda ise G90 ve G91 kullanılmaz ve bunun yerine eksen isimleri satır içerisinde değiştirilerek hareketin tipi seçilir. Aşağıdaki tablo CNC makinelerinde mutlak (absolute) ve artımsal (incremental) sistemler arasında nasıl geçiş yapılabileceğini göstermektedir.

CNC Torna CNC İşleme Merkezi
Hareket Kodu G00, G01, G02 vb. G00, G01, G02 vb.
Mutlak (Absolute) sistem X, Z, C vb. G90
Artımsal (Incremental) U, W vb. G91
Mutlak sistem örnek G01 X10. Z10. ; G90 G01 X10. Z10. ;
Artımsal sistem örnek G01 U10. W10. ; G91 G01 X10. Z10. ;

Mutlak (Absolute) sistem kullanıldığında takımın makine üzerinde tam olarak hangi pozisyona (koordinata) gideceği belirtilirken artımsal (incremental) sistemde takımın bulunduğu yerden ne kadar gideceği belirtilir.

G01 Kodu Formatı

CNC Torna için G01 Formatı

G01 X(U) Z(W) F_ :

CNC Torna makinelerinde artımsal (incremental) hareket yapmak için G01 komutu ile birlikte X yerine U, Z yerine W kullanılmaktadır. Eksen isimleri aynı şekilde kullanıldığında sistem mutlak (Absolute) hareket edecektir. Komut ile birlikte verilen F değeri ilerleme hızını belirler.

CNC İşleme Merkezi için G01 Formatı

G01 X_ Y_ Z_ F_ :

CNC İşleme Merkezlerinde artımsal (incremental) hareketi belirtmek için G91 kodu kullanılır. Mutlak (Absolute) hareket ise G90 kodu ile aktif edilir. Yani bu modlar Tornada olduğu gibi eksen adları değişerek değil, ayrı G kodları yardımı ile seçilir. Komut ile birlikte verilen F değeri ilerleme hızını belirler.

G01 ile Pah ve Radyüs İşleme

G01 kodu ile birlikte aynı satırda kullanılan C ve R parametreleri iş parçası üzerinde pah kırma ve radyüs hareketi yapmak için kullanılır.

G01 ile Pah Kırma

N5 G01 X_ Y_ C_ ;
N6 G01 X_ Y_ ;
C : Pah Ölçüsü
Sistem N5 ve N6 satırlarının kesişme noktasında C ile belirtilen ölçü kadar pah kesme işlemi yapacaktır.

G01 ile Radyüs İşleme

N5 G01 X_ Y_ R_ ;
N6 G01 X_ Y_ ;
R : Radyüs Ölçüsü
Sistem N5 ve N6 satırlarının kesişme noktasında R ile belirtilen ölçü kadar radyüs kesme hareketi yapacaktır.

G01 Kodu Örnekleri

G01 Kodu ile Tornalama Örneği

G01 Kodu ile Doğrusal interpolasyonG01 kodu ile Doğrusal interpolasyon (kesme) program örneği
O0002;
N10 G50 S2000;
G96 S200 M03;
G00 X70.5 Z5.0 T0101 M08;
G01 Z-100.0 F0.25;
G00 U2.0 Z0.5;
G01 X-1.6 F0.23;
G00 X65.0 W1.0;
G01 Z-54.5 F0.25;
G00 U2.0 Z1.0;
X60.0;
G01 Z-54.5;
G00 U2.0 Z1.0;
X55.0;
G01 Z-30.0;
X60.0 Z-54.5;
G00 U2.0 Z1.0;
X50.5;
G01 Z-30.0;
X60.3 Z-54.7;
X72.0;
G00 X150.0 Z200.0;
M01;
N20 G50 S2000;
G96 S220 M03;
G00 X55.0 Z5.0 T0303 M08;
Z0;
G01 X-1.6 F0.2;
G00 X46.0 Z3.0;
G42 Z1.0;
G01 X50.0 Z-1.0 F0.15;
Z-30.0;
X60.0 Z-55.0;
X68.0;
X70.0 W-1.0;
Z-100.0;
G40 U2.0 W1.0;
G00 X150.0 Z200.0 M09;
M30;