Endüstri 4.0 Nedir?

Endüstri 4.0

Üretimin dijitalleşmesi sayesinde ürünleri üretme şeklimiz ile ilgili önemli bir dönüşüm geçiriyoruz. Bu geçiş, tarih boyunca imalat teknolojilerinde meydana gelen dördüncü devrimi temsil etmesi nedeni ile Endüstri 4.0 olarak adlandırılmayı zorunlu kılıyor. İkinci sanayi devriminden (su ve buhar gücüyle çalışan sistemler) sonra elektrik kullanarak seri üretim ve montaj hatlarına geçmiştik. Dördüncü sanayi devrimi ( Endüstri 4.0) ise, bilgisayarlar ve otomasyonun benimsendiği üretim sistemleri ile yapılan ve yapılacak olan üretimi tanımlıyor.

Kısa bir özetle; Veri ve makine öğrenimi tarafından beslenen otonom sistemler. Bazıları Endüstri 4.0’ı sadece bir pazarlama habercisi olarak görse de üretimde dikkatimizi çeken değişmeler yaşanıyor.

Endüstri 3.0’ın Bilgisayar ve Otomasyon ile Yeni Hali

Hayatımıza Endüstri 3.0 ile devam ederken ve henüz çok zaman geçmemişken bilgisayar teknolojisinin hızlı yükselişi bizleri mevcut üretim sistemlerimizi gözden geçirmeye iterken aynı zamanda bu çağı yakalayamayan endüstriler için de yıkıcı etkilere sebep oldu. Endüstri 4.0’ın ortaya çıkmasıyla gelecekte bilgisayarlar, insan katılımı olmaksızın nihai kararlar vermek için birbirleriyle bağlantılı ve iletişim halinde olacaklar. Siber-fizik sistemler, Nesnelerin İnterneti ve birbiri ile konuşan sistemlerin bir araya gelmesi Endüstri 4.0’ı mümkün kılacak teknolojilerin başında geliyor ve akıllı fabrikalar sandığınızın aksine uzak gelecekte değiller. Daha fazla veriye ulaştıkça daha akıllı olan makinelerin desteğiyle, fabrikalarımız daha verimli ve üretken olacak.

Günümüzde Endüstri 4.0 Uygulamaları

Endüstri 4.0’ın üretim alışkanlıklarımızı nasıl etkileyebileceği birçok kuruluş için hala bilinmeyen bir durum olsa da, bir o kadar kuruluş da günümüzde bu değişiklikleri hayata geçiriyor ve akıllı bir geleceğe hazırlanıyor. Yeni üretim sistemlerinin işleri nasıl büyütebileceği ile ilgili soru işareti olanlara ise aşağıdaki basit örneği vermek istiyorum.

Analiz ve Optimizasyon : Birbirine bağlı ve birbiri ile iletişim halinde olan makineler; bu ilişki sayesinde bakım, performans ve diğer konularda bilgilendirebilecek ve aynı zamanda bir insanın makul bir süre içinde yapması imkansız olan analizleri tanımlayabilecekler. Bu analizleri yapmak için çok fazla veri (Big Data) toplanması gerekeceğinden Endüstri 4.0 üreticilere neye dikkat edilmesi, hangi ekipmanın yada makinenin yakın gelecekte sorun çıkarabileceğini bildirerek operasyonel ve bakım anlamında hızlı ve verimli bir şekilde optimizasyon imkanı sunacak.

Uygulanmış bir örnek vermek gerekirse ekipmanlarındaki sensörlerden gelen verileri kullanan bir Afrika altın madeni oksijen seviyeleriyle ilgili bir problem tespit etti. Bu verilere istinaden sabitlenen oran verimi % 3,7 oranında artırarak yılda 20 milyon dolar tasarruf etmeyi mümkün kıldı. Burada basit bir sensör uygulması yapılmış gibi görünebilir ancak olayın arka planında “Yapay zeka destekli bir sistemin oksijen miktarının altın madenlerindeki etkisini” sürekli gözlem ile ölçmesi, verimin düşeceğine karar vermesi ve önerilen iyileştirme faaliyeti ile yapılan tasarrufu düşündüğümüzde bizi nelerin beklediği konusunda heyacanlanmıyor değiliz.

Lojistik ve tedarik zincirlerini iyileştirme : Hava muhalefeti nedeni ile geciken bir parti ürün birbirine bağlı sistemler sayesinde üretim hattına bilgi verebilir ve bu duruma bağlı olarak sistem otomatik olarak üretim önceliklerini değiştirebilir.

Otonom ekipman ve araçlar : Limanlarda bulunan vinçler gemilerden gelen yükleri otomatik olarak gereken kamyonlara yükleyebilir.

Robotlar : Fiyat durumunu göz önüne aldığımızda robotlar artık sadece büyük işletmeler için değil, her büyüklükteki işletmeler için uygun maliyetlere sahipler. Büyük online alışveriş sitelerinde alınan siparişe göre kargoların hazırlanması gibi görevlerde robotlar son derece verimli çalışabilir ve olası hataların önüne geçebilirler.

Katkılı üretim (3D baskı) : Bu teknoloji son on yılda muazzam bir gelişme gösterdi ve genel olarak fiili üretime prototip yapmak için kullanılmaya başladı. Fakat Metal 3D yazıcıların imalatta kullanımının artması ile adet olarak az yada üretimi zor parçaların üretimi eskisinden daha çok kolay yapılabiliyor.

Nesnelerin İnterneti ve Bulut : Endüstri 4.0’ın önemli bir bileşeni birbirine bağlı cihazlar dendiğinde akla ilk gelen bileşen olan Nesnelerin İnternetidir (IOT). Bu sadece iç operasyonlara yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda verilerin depolandığı bulut ortamının kullanılması yoluyla aynı ekipmanı kullanan başkalarının deneyimlerini iyileştirmeye yardımcı olur. Böylece uzun vadede zaten üretilmiş bir parça için başka bir işletme tarafından Ar-ge yapılması gerekmez veya üretim için ön araştırmalar daha kısa sürede tamamlanabilir.

Endüstri 4.0 hala gelişiyor ve son 30 yıla baktığımızda özellikle ülkemizde çok fazla değişiklik görmüyor olabiliriz ancak potansiyelin farkında olan ve bu teknolojiyi benimseyen şirketler Endüstri 4.0 için çoktan çalışmaya başladılar bile. Bu şirketler aynı zamanda bu yeni üretim şeklinin getireceği yeni iş sorumlulukları ve alanlarını da analiz etmek, çalışanlarını bu yönde doğru yetkinlikler ile yetiştirmeye ciddi yatırımlar yapıyorlar.