CNC Torna | Silindirik interpolasyon (G07.1) | Örnek Program


Teknik Çizim

CNC Torna için G07.1 ile silindirik interpolasyon G(G07.1) program örneği

CNC Program

G00 X44.0 C0; Kesme başlangıç noktasında pozisyonlama
G07.1 C45.0 ; Silindirik interpolasyon modu açık
G01 G42 Z47.5 F100 ;
C60.0 ;
Z32.5 C120.0 ;
C240.0 ;
G03 Z40.0 C249.549 R7.5 ;
G02 Z47.5 C259.099 R7.5 ;
G01 C360.0 ;
Z44.0 ;
G07.1 C0 ; Silindirik interpolasyon modu kapalı
M30 ;