CNC Torna için G73 Çevrimi Örnekleri

G73 Torna Çevrimi

G73 Profil Tekrarlama Çevrimi CNC Torna makinelerinde profil tornalama ve tekrarlama amaçlı olarak kullanılır. G73 CNC kodu tornalarda dökümden çıkmış ve sabit talaş payı olan parçaların işlenmesinde kullanılır. Bu parçaların profili artan ya da azalan ölçülerde geometriye sahip olabilir. G73 çevriminden sonra G70 Çevrimi ile bırakılan son pasoda alınarak işleme ve çevrim tamamlanır.

G70 Finish Çevrimi

CNC Torna makinelerinde G70 Finish Çevrimi finish kesme işlemlerinin ( son temizleme pasosu) yapılması için kullanılır. Bu komut diğer çevrimlerin işlenmesi esnasında kullanıcı tarafından “isteyerek son (finish) kesime bırakılan” pasonun da kaldırılarak parça yüzeyini pürüzsüz şekilde çıkarmak için kullanılır.

G73 Çevrimi Örnekleri

Örnek – 1

Bu örneğimizde G73 Profil Tornalama ve Tekrarlama Çevrimi ile dış çap tornalama işlemi için örnek CNC programı yazacağız. Çevrimle birlikte G70 finish çevrimi de kullanacağız ve finish kesimi başka bir takımla yapılacak.

O0012;
N20 G54;
N10 T0101 G99;
N12 G50 S1200 M04;
N15 G96 S100;
N20 G00 X90 Z0;
N25 G01 X-2 F0.2;
N35 G00 X89 Z5;
N40 G73 U4. W5 R3.;
N45 G73 P50 Q80 U0.5 W0.2 F0.2;
N50 G42 G00 X30 Z1
N55 G01 W–11;
N60 X60 W–10;
N65 W–10;
N70 G02 X80 W–10 R10;
N75 G01 X80 W–10;
N80 G40;
N85 G28;
N90 T0202
N91 G50 S200
N92 G96 S2000 M04
N93 G00 X100. Z100. M08
N95 G00 X95 Z3;
N100 G70 P50 Q80;
N105 G28;
N110 M05 M09;
N115 M30;

Örnek – 2

Bu örneğimizde G73 Profil Tekrarlama Çevrimi ile dış çap tornalama işlemi için örnek CNC programı yazacağız. Çevrimle birlikte G70 finish çevrimi de kullanacağız ve finish kesimi aynı takımla yapılacak.

O1234;
N010 G00 X260.0 Z220.0 ;
N011 G00 X220.0 Z160.0 ;
N012 G73 U4.0 W4.0 R3 ;
N013 G73 P014 Q020 U4.0 W2.0 F0.3 S0180 ;
N014 G00 X80.0 Z120.0 ;
N015 G01 Z100.0 F0.15 ;
N017 X120 Z90.0 ;
N018 Z70 ;
N019 G02 X160.0 Z50.0 R20.0 ;
N020 G01 X180.0 Z40.0 F0.25 ;
N021 G70 P014 Q020 ;
N022 G00 X260.0 Z220.0 ;
N023 M30 ;

Örnek – 3

Bu örneğimizde Fanuc 10/11 serisi için (eski seriler) tek satırlık format kullanarak G73 Torna Çevrimi ile dış çap tornalama işlemi için örnek CNC programı yazacağız. Çevrimle birlikte G70 finish çevrimi de kullanacağız ve finish kesimi aynı takımla yapılacak. (Örnek referans olması açısından verilmiştir, mutlaka iki satırlık G73 formatını kullanınız.)

O2222;
N011 G50 X260.0 Z220.0 ;
N012 G00 X220.0 Z160.0 ;
N013 G73 P014 Q019 U4.0 W2.0 I14.0 K14.0 D3 F0.3 S0180 ;
N014 G00 X80.0 W-40.0 ;
N015 G01 W-20.0 F0.15 S0600 ;
N016 X120.0 W-10.0;
N017 W-20.0 S0400 ;
N018 G02 X160.0 W-20.0 R20.0 ;
N019 G01 X180.0 W-10.0 S0280 ;
N020 G70 P014 Q019 ;
N021 X260. Z220. ;
N022 M30 ;

Örnek – 4

Bu örneğimizde G73 Profil Tekrarlama Çevrimi ile dış çap tornalama işlemi için örnek CNC programı yazacağız. Çevrimle birlikte G70 finish çevrimi de kullanacağız ve finish kesimi farklı bir takımla yapılacak.

O1331;
T0101;
G50 S2500;
G96 M4 S180;
G0 X105 Z2 M8;
G73 U3 W2 R5;
G73 P1 Q2 U0.6 W0.1 F0.25;
N1 G1 G42 X34 F0.1;
Z0;
X38 Z-2;
Z-30;
G3 X68 Z-45 R15
G1 Z-60;
X80 Z-70;
Z-82.5;
X85 Z-85;
Z-98;
N2 X100;
G40;
G0 X200 Z200 M9;
T0303;
G97 M4 S3500;
G0 G54 X105 Z2 M8;
G70 P1 Q2;
G0 X200 Z200 M9;
M30;

Örnek – 5

Bu örneğimizde G73 Çevrimi ile dış çap tornalama işlemi için örnek CNC programı yazacağız. Çevrimle birlikte G70 Çevrimi de kullanacağız ve finish kesimi aynı takımla yapılacak.

G73 Çevrimi ile dış çap tornalama işlemi için örnek CNC programı - 5

O4444;
N10 G50 S2000 T0300 ;
G96 S200 M03 ;
G00 X35.0 Z5.0 T0303 ;
Z0 ;
G01 X-1.6 F0.2 ;
G00 X70.0 Z10.0 ;
G73 U3.0 W2.0 R2 ;
G73 P12 Q16 U0.5 W0.1 F0.25 ;
N12 G00 G42 X20.0 Z2.0 ;
G01 Z-10.0 F0.15 ;
G02 X40.0 Z-20.0 R10.0 ;
G01 Z-30.0 ;
X60.0 Z-50.0 ;
N16 G40 U1.0 ;
G70 P12 Q16 ;
G00 X200.0 Z200.0 T0300 ;
M30 ;