CNC Torna için G72 Çevrimi Örnekleri

G72 Torna Çevrimi

G72 Alın Tornalama Çevrimi, CNC Torna makinelerinde X eksenine paralel olarak kesme işleminin yapılması için, yani daha anlaşılır bir ifade ile alın tornalama işlemleri için kullanılır. G72 Çevrimi en sık kullanılan CNC Torna çevrimlerinden biridir…

G70 Finish Çevrimi

CNC Torna makinelerinde G70 Finish Çevrimi finish kesme işlemlerinin (son temizleme pasosu) yapılması için kullanılır. Bu komut diğer çevrimlerin işlenmesi esnasında kullanıcı tarafından “isteyerek son (finish) kesime bırakılan” pasonun da kaldırılarak parça yüzeyini pürüzsüz şekilde çıkarmak için kullanılır.

G72 Çevrimi Örnekleri

Örnek – 1

Bu örneğimizde CNC Tornada G72 çevrimi ile alın ve profil tornalama işlemi için örnek CNC programı yazacağız. Aynı takımı kullanarak G70 çevrimi ile finish paso alma işlemi de yapacağız.

O2222;
N010 G00 X220.0 Z190.0 ;
N011 G00 X162.0 Z132.0 ;
N012 G72 W7.0 R1.0 ;
N013 G72 P014 Q019 U4.0 W2.0 F0.3 ;
N014 G00 Z59.5 F0.15 S200;
N015 G01 X120.0 Z70.0 ;
N016 Z80.0 ;
N017 X80.0 Z90.0 ;
N018 Z110.0 ;
N019 X36.0 Z132.0 ;
N020 G70 P014 Q019 ;
N021 X220.0 Z190.0 ;
N022 M30 ;

Örnek – 2

Bu örneğimizde CNC Tornada G72 Alın Tornalama Çevrimi ile örnek CNC programı yazacağız. Farklı bir takım kullanarak G70 çevrimi ile finish paso alma işlemi de yapacağız.

O2411;
N5 T0101;
N10 G50 S2500;
N15 G96 M4 S180;
N20 G0 X53 Z0 M8;
N25 G72 W2 R2;
N30 G72 P35 Q75 U0.6 W0.1 F0.25;
N35 G1 Z-42 F0.1;
N40 G1 X40;
N45 G1 Z-35;
N50 G1 X30 Z-25;
N55 G1 Z-14;
N60 G1 X29;
N65 G3 X25 Z-12 R2;
N70 G1 Z-5;
N75 G2 X15 Z0 R5;
N80 G0 X200 Z200;
N85 T0303;
N90 G0 X53 Z2 M8;
N95 G70 P35 Q75;
N100 G0 X200 Z200 M9;
N105 G28 U0 W0 M9;
N110 M30;

Örnek – 3

Bu örneğimizde CNC Tornada G72 Çevrimi ile iç çap tornalama için örnek CNC programı yazacağız. Farklı bir takım kullanarak G70 çevrimi ile finish paso alma işlemi de yapacağız.

Not : Program yazmadan önce iç çap 28mm’lik matkap ile delinmiştir.

O3551;
T0101;
G50 S2500;
G96 M4 S180;
G0 X102 Z2 M8;
G42 G1 X94 F0.25;
Z0;
G3 X98 Z-2 R2 F0.1;
G1 Z-26 F0.25;
G40 X100;
Z5;
G0 X26 Z0;
G72 W2 R1;
G72 P1 Q2 U-0,4 W0.2 F0.25;
N1 G1 G42 Z-70 F0.1;
X30;
Z-40;
X42;
X47 Z-27;
G2 X70 Z-9 R32.5;
G1 Z-4;
X78;
G2 X80 Z-3 R1;
G2 X15 Z0 R5;
N2 G1 Z2;
G40
G0 X200 Z200 M9;
T0303;
G97 M4 S3500;
G0 X26 Z2 M8;
G70 P1 Q2;
G0 X200 Z200 M9;
M30;

Örnek – 4

Bu örneğimizde CNC Tornada G72 kodu ile alın ve profil tornalama için örnek CNC programı yazacağız. Ayrıca aynı takımı kullanarak veya farklı bir takım kullanarak G70 Finish Çevrimi ile finish paso alma işleminin nasıl yapılacağını da örnek olarak yapacağız.

N10 G50 S2000 T0100 ;
G96 S180 M03 ;
G00 X85.0 Z5.0 T0101 ;
Z0 ;
G01 X-1.6 F0.2 ;
G00 X85.0 Z1.0 ;
G72 W2.0 R1.0 ;
G72 P12 Q14 U0.5 W0.2 F0.25 ;
N12 G00 G41 Z-51.0 ;
G01 X80.0 F0.2 ;
X78.0 W1.0 ;
X60.0 ;
Z-45.0 ;
X40.0 Z-15.0 ;
X30.0 ;
Z-1.0 ;
X26.0 Z1.0 ;
N14 G40 ;
G70 P12 Q14 ;
G00 X200.0 Z200.0 T0100 ;
M30 ;

G70 Finish Çevrimi için başka bir takım kullanmanız gerekirse, yukarıdaki programda G70 satırının başladığı satırı ve aşağısını takip eden şekilde değiştirmek gerekir.

G00 X200.0 Z200.0 ;
M01 ;
N16 G50 S2500 T0300 ;
G96 S200 M03 ;
G00 X85.0 Z5.0 T0303 ;
G70 P12 Q14 ;
G00 X200.0 Z200.0 T0300 ;
M30 ;

Örnek – 5

Bu örneğimizde CNC Tornada G72 alın tornalama çevrimi ile alın ve profil tornalama için örnek CNC programı yazacağız. G70 ile yapılacak finish kesme işlemini aynı takımla yaparken ayrıca referans olması açısından eski kontrollerde bu programın tek satırlık G72 formatı ile nasıl yazılacağını da göstereceğiz.

N010 G00 X220.0 Z60.0 ;
N011 G00 X176.0 Z2.0 ;
N012 G72 W7.0 R1.0 ;
N013 G72 P014 Q021 U4.0 W2.0 F0.3 S550 ;
N014 G00 G41 Z-70.0 S700 ;
N015 X160.0 ;
N016 G01 X120.0 Z-60.0 F0.15 ;
N017 W10.0 ;
N018 X80.0 W10.0 ;
N019 W20.0 ;
N020 X36.0 W22.0 ;
N021 G40 ;
N022 G70 P014 Q021 ;
N023 G00 X220.0 Z60.0 ;
N024 M30 ;

Fanuc 10/11 serisi için tek satırlık G72 formatı:

N011 G50 X220.0 Z190.0 ;
N012 G00 X176.0 Z132.0 ;
N013 G72 P014 Q019 U4.0 W2.0 D7000 F0.3 S550 ;
N014 G00 Z56.0 S700 ;
N015 G01 X120.0 W14.0 F0.15 ;
N016 W10.0 ;
N017 X80.0 W10.0 ;
N018 W20.0 ;
N019 X36.0 W22.0 ;
N020 G70 P014 Q019 ;

Örnek – 6

Bu örneğimizde CNC Tornada G72 Çevrimi ile alın tornalama için örnek CNC programı yazacağız. Farklı bir takım kullanarak G70 çevrimi ile finish paso alma işlemi de yapacağız.

O0007;
N10 G54;
N15 G50 S2000;
N20 G96 S100;
N25 T0101 M08;
N30 G99 F0.25;
N35 G00 X72 Z0;
N40 G01 X–1.6;
N45 G00 X72 Z3;
N50 G72 W3. R1.;
N55 G72 P60 Q90 U0.5 W0.3 F0.25;
N60 G41 G01 71 Z-44;
N63 G01 X50;
N65 G01 Z–26;
N70 G02 X38 Z-20 R6;
N75 G01 X30;
N80 G01 Z0;
N90 G40;
N95 G28 U0 W0;
N100 T0202 F0.2;
N105 G00 X72 Z3;
N110 G70 P60 Q90 F0.2;
N115 G28 U0 W0;
N120 M05 M09;
N125 M30;

Örnek – 7

Bu örneğimizde CNC Tornada G72 Alın Tornalama Çevrimi ile örnek CNC programı yazacağız. Farklı bir takım kullanarak G70 çevrimi ile finish paso alma işlemi de yapacağız.

O0014;
N10 G54;
N15 T0101 M04;
N20 G50 S1500;
N25 G96 S80;
N28 G99 F0.3;
N35 G00 X82 Z0;
N40 G01 X–1.6;
N45 G00 X82 Z5;
N48 G41;
N50 G72 W3. R1.;
N55 G72 P60 Q90 U0.5 W0.3 F0.2;
N60 G01 X81 Z-51;
N65 G01 X60;
N70 G01 Z–45;
N75 X45;
N80 X40 Z–15;
N85 X24;
N90 Z0;
N100 G40;
N105 G00 X200 Z200;
N110 T0202;
N115 G50 S2000;
N120 G96 S120 F0.2;
N125 G00 X82 Z2;
N128 G42;
N130 G70 P65 Q90;
N135 G28 U0 W0;
N140 M05 M09;
N145 M30;

Örnek – 8

Bu örneğimizde CNC Tornada G72 Torna Çevrimi ile alın tornalama işlemi için örnek CNC programı yazacağız. G70 ile finish kesimi yapmayacağız, dolayısı ile bu komutu kullanmayacağız.

CNC Tornada G72 Torna Çevrimi ile alın tornalama işlemi için örnek CNC programı - 8

O0072 ;
T0000 ;
G0 X0. Z-100. M07 ;
T0101
G92 S2500 ;
G96 S180 M03 X105. Z0. ;
G01 X-1. F0.25 ;
G00 X105. Z2. ;
G72 W1.5 R1. ;
G72 P10 Q20 U0.5 W0.25 F0.3 ;
N10 G0 Z-15. ;
G01 X60. Z-10. ;
X30. ;
X25. Z0. ;
N20 X0. ;
G97 S0 T0000 M09 G0 X0. Z-100. ;
M30 ;