CNC Torna | G94 Çevrimi | Alın Tornalama

G94 Çevrim Açıklaması

CNC Torna makinelerinde G94 çevrimi genel olarak alın tornalama işlemleri için kullanılır. En sık kullanılan çevrimlerden olup alın kesme ve tornalama işlemlerini oldukça hızlandırırken ayrıca farklı yazım yöntemleri kullanılarak alın yüzeye diş çekme işlemleri için de kullanılabilmektedir. Elbette diş çekme esnasında ilerleme hızı dişin doğru çıkması adına değiştirilmemelidir. Yani eğer G94 çevrimini alın tornalama yerine alına diş çekme amaçlı olarak kullanacaksanız diş çekme esnasında ilerleme yüzdesi ile oynamamanız, dolayısı ile kontrollü veya yavaş gitmenizin mümkün olmadığını bilmeniz gerekir.

Ancak bu çevrimi alına diş çekme amacı ile kullanan çok az sayıda kişi olduğundan ve sizlerin de büyük ihtimalle bu komutu alın tornalama işlemi için kullanacağınızı bildiğimizden daha fazla uyarıda bulunmuyor ve detaylara geçiyoruz.

G94 Çevrim Formatı

G94 X(U)__ Z(W)__ F__

Parametreler

G94 : CNC Torna alın tornalama çevrimi
X(U) : Çapta kesici takımın ineceği en küçük değer – pozisyon
Z(W) : Z ekseninde talaş kaldırmanın başlayacağı ilk pozisyon
F : Kesme ilerlemesi ( Genelde mm/devir – Parametre ve program içeriğine göre mm/dk. da olabilmektedir)

G94 Çevrim Örnekleri

G94 ile Alın Tornalama Örneği 1

N100 T0101;
N110 G97 S500 M04;
N120 G00 X64. Z10.;
N130 G1 Z2. F0.5; ( Çevrimin başlangıç noktasına geliş)
N140 G94 X48. Z-5.; ( 1 numaralı hareket)
N150 Z-12.; ( 2 numaralı hareket)
N160 Z-19.; (3 numaralı hareket)
N170 Z-26.; (4 numaralı hareket)
N180 Z-33.; (5 numaralı hareket)
N190 Z-40.; (6 numaralı hareket)
N200 G28 U0.; (X eksenini referansa (güvenli alan) gönder)
N210 G28 W0.; (Z eksenini referansa (güvenli alan) gönder)
N220 M30;

G94 ile Çap Tornalama Örneği 2

G28 U0 W0;
G50 S2000;
G96 S200 M03;
G00 X85.0 Z2.0 T0101 M08;
G94 X40.0 Z–2.0 F0.2;
Z–4.0;
Z–6.0;
Z–8.0;
Z–10.0;
Z–12.0;
Z–14.0;
Z–16.0;
Z–18.0;
Z-19.7;
Z–20.0;
G28 U0 W0;
M30;

G94 ile Alın Tornalama Örneği 3

G50 S2000;
G96 S180 M03;
G00 X55.0 Z2.0 T0101;
G94 X15.0 Z-2.0 F0.2;
Z-4.0;
Z-6.0;
Z-8.0;
G00 X200.0 Z200.0;
M30;