CNC Freze | Koordinat Döndürme (G68) | Örnek Program


Giriş

  • G68 komutu başta Fanuc kontrol olmak üzere genel olarak CNC programlarında koordinat döndürme işlemi için kullanılır.
  • Bu yazıda G68 komutu ile örnek bir program yazarak konunun kolay anlaşılmasını hedefliyoruz.

Teknik Çizim

Fanuc CNC G68 Koordinat Döndürme Program Örneği

CNC Program

T1 M6
G0 G90 G40 G21 G17 G94 G80
G54 X20 Y0 S1500 M3
G43 Z100 H1
Z5
G81 R3 Z-20 F? M8
X30
X45
G68 X0 Y0 R120
X20 Y0
X30
X45
G68 X0 Y0 R240
X20 Y0
X30
X45
G69 G80
G0 G90 Z100 M30