CNC Freze | G88 Çevrimi | Delik Büyütme ve Manuel Çıkarma Çevrimi


G88 Çevrim Açıklaması

CNC İşleme Merkezlerinde (CNC Freze makinelerinde) daha önce delinmiş delikleri bara takımı ile genişletmek ve deliğin dik olmasını sağlamak için G86 çevrimi kullanılır. G86 çevrimi ile yapılan operasyon esnasında iş mili deliğin son noktasında durur ve takım durarak yukarı çıkar. Eğer delik genişletme ve baralama işlemi bittikten sonra takımın G86 çevriminde olduğu gibi hızlı bir şekilde yukarı çıkmaması, bunun yerine durup bekleyerek takımın el ile operatör tarafından manuel olarak delik içinden çıkarılması isteniyorsa G88 Çevrimi kullanılır.

Buradan anlayacağınız üzere baralama işlemi hassas deliklerin tam ölçüde ve dik bir şekilde işlenmesi için kullanılır ve normal şartlarda yukarı çıkmasının bir sakıncası yoktur. Ancak bazen daha geniş çapta olan deliklerin malzemenin alt tarafında kalması ve burada işlenmek zorunda olması, veya her delik sonunda iş parçasının yapısı gereği takımın el ile çıkarılması gereken durumlarda bu G88 çevrimi kullanmak gerekebilir.

CNC Freze Bara Takımı

Bara takımları özel uçlu, işlenecek çapın takım üzerinden civata yardımı ile ayarlandığı özel takımlardır. Yani deliği kaç çap işlemek istiyorsanız çapı bara takımı üzerinden ayarlar ve çevrimi çalıştırırsınız. Bu çevrim temel olarak G86 Baralama çevrimi ile aynı şekilde çalışır. Tek farkı deliğin dibinde takımın durması ve yukarı çıkmamasıdır, yukarı çıkma işlemi operatör tarafından manuel olarak yaptırılır.

G88 Çevrimi Nasıl Çalışır?

Bu çevrimle takım programda belirtilen koordinata gider, R ile belirtilen Z yüksekliğine hızla yaklaşır, Z.. ile verilen derinliğe F ile belirtilen ilerleme hızı ile iner ve deliğin sonunda iş mili durur, makine Feed Hold durumuna geçer. Operatör burada takımı el ile sökebilir, bazı hareketler yaptırabilir veya direkt Cycle Start butonuna basabilir. Cycle Start butonuna basılması durumunda ilgili takım tekrar R mesafesine hızlı hareket ile çıkar ve takım dönmeye başlar. Çevrim sonrasında başka bir koordinat verilmiş ise oraya hareket eder ve G80 komutu verilene kadar çevrim devam eder.

G88 Çevrim Formatı

G88 X… Y… Z… R… P… K… F…

Parametreler

G88 : Baralama çevrim kodu ( Delik dibinde durup bekleyerek )
X : Delik konumu X koordinatı
Y : Delik konumu Y koordinatı
Z : Delik derinliği
R : Baralama işleminin başlayacağı nokta ( Yaklaşma mesafesi )
P : Delik dibinde bekleme süresi ( Parametrik ayara göre milisaniye veya saniye )
K : Tekrar sayısı
F : Baralama için kesme ilerlemesi

Dikkat Edilecek Hususlar

  • Baralama işleminin yapılacağı X ve Y koordinatları genelde aynı satırda verilmez. Bunun yerine makine program içerisinde ilk delik koordinatına gönderilir ve sonrasında G88 çevrimi ile baralama işlemi başlatılır.
  • Genel olarak çevrim K ile tekrarlatılmaz.
  • İlk iki maddede yazılanlar piyasada kullanıcıların genel olarak uyguladığı yöntemleri anlatmaktadır. Komut formatı teknik açıdan uygun yazılmıştır, bilmenizi istediğim komut burada anlattığımız şekilde yazılabilir ve uygulanabilir olmasına rağmen gerek programın kontrolünün kolay olması, gerek yazım kolaylığı nedeni ile ilk iki madde piyasada sıklıkla karşılaşılan durumdur.
  • G88 çevrimi genelde G98 komutu ile kullanılır. G98 ve G99 komutu ile ilgili detayları sitemizde bulabilirsiniz.
CNC İşleme Merkezi – G88 komutu için G98 ve G99 komutları
  • G88 çevrimi kullanıldıktan sonra çevrim G80 komutu ile mutlaka iptal edilmelidir. G80 ile iptal edilmemesi durumunda makineniz program içinde geçen her farklı koordinata G88 satırında belirtilen şartlar ile baralama işlemi yapacaktır.
  • Komutun G98 ile kullanılması durumunda “delik delinecek koordinatlar arasında hareket ederken” ilk deliği delmeye giderken kullandığı Z yüksekliğini kullanacaktır.
  • Komutun G99 ile kullanılması durumunda “delik delinecek koordinatlar arasında hareket ederken” R yüksekliğini kullanacaktır.
  • G88 çevrimi sırasında program akışı durdurularak bazı manuel hareketler yaptırılırsa programa tekrar başlamadan önce yine manuel olarak mutlaka programın durdurulduğu noktaya gelinmiş olunmalıdır.
  • G88 komutu MDI modu altında çalıştırılmaz. Teknik açıdan makine tipi, kontrol ünitesi tipi ve parametreler ile ilgili olsa da MDI modu altında çevrimlerin çalıştırılmaması iş güvenliği ve iş parçasının doğru işlenmesi adına daha uygundur.
  • G88 komutu yazılan satırlarda M98 ve M99 komutları kullanılmazlar.

G88 Çevrim Örnekleri

Örnek – 1

CNC Freze – G88 Baralama Örnek Programı

O1234 ; Program adı
G91 G28 Z0. ; Z eksenini referansa gönder.
M01 T03 ; 3 numaralı takımı çağır.
S800 M03 ; İş milini 800 devirle saat yönünde çevir.
G90 G00 G54 G43 H3 Z50 ; 3 numaralı takım ofsetini okuyarak Z50’ye in.
X33 Y20 ; İlk deliğin merkezine git.
G98 G88 Z-13 R10 F150 P3000; Z10’a hızlı yaklaş, Z-13’e kadar delik genişletme işlemini F150 ile yap, delik dibinde 3sn. bekle ve Feed Hold’a (G88) geç.
X61 ; İkinci deliğin koordinatı
X89 ; Üçüncü deliğin koordinatı
X117 ; Dördüncü deliğin koordinatı
G80 ; Çevrim iptali
G00 Z100 ; Z100 yüksekliğine hızlı çık.
M30 ; Program sonu