CNC Freze | G87 Çevrimi | Alttan Delik Büyütme Çevrimi


G87 Çevrim Açıklaması

CNC İşleme Merkezlerinde (CNC Freze makinelerinde) daha önce delinmiş delikleri alttan yukarı doğru bara takımı ile genişletmek ve deliğin dik olmasını sağlamak için G87 çevrimi kullanılır. G87 çevrimi ile yapılan operasyon esnasında iş mili deliğin başlangıç noktasında durup ucun tersi yönünde kayarak deliğe girer, delik son noktasına iner ve iş mili dönerek alttan yukarı doğru kesme ilerlemesi hızında kesme işlemini yapar. Bu çevrim iş parçasını sökmeden alt tarafları daha büyük çapta olan deliklerin hassas bir şekilde işlenmesi için kullanılır. Bu işlemelere örnek olarak kalıp merkezleme burç delikleri ve kesme kalıplarında bulunan zımba yuvalarının tersten işlenmesi örneğini verebiliriz.

CNC Freze Bara Takımı

Bara takımları özel uçlu, işlenecek çapın takım üzerinden civata yardımı ile ayarlandığı özel takımlardır. Yani deliği kaç çap işlemek istiyorsanız çapı bara takımı üzerinden ayarlar ve çevrimi çalıştırırsınız. Bu çevrim temel olarak G86 baralama işlemi ile aynı şekilde çalışır, Tek farkı baralama işleminin yukarıdan aşağıya doğru değil, aşağıdan yukarıya doğru yapılmasıdır. Dolayısı ile bu işlem öncesinde bara takımının doğru ayarlanması son derece önemlidir.

G87 Çevrimi Nasıl Çalışır?

Bu çevrimle takım programda belirtilen koordinata gider, iş mili sabit bir pozisyonda (genelde orient pozisyonunda) durur, takım takım ucunun bulunduğu yönün tersi yönünde Q değeri kadar kayar, delik alt kısmındaki R ile belirtilen Z derinliğine hızla yaklaşır, takım ucu yönünde Q değeri kadar kayar, iş mili belirtilen yönde (genelde saat yönünde) verilen devir kadar döner, Z.. ile verilen yüksekliğe F ile belirtilen ilerleme hızı ile çıkarak delik büyütme ve baralama işlemini gerçekleştirir. Akabinde tekrar ilk delik merkezine giderken kullandığı Z yüksekliğine ( G98 ) hızlı hareket ile çıkar. Çevrim sonrasında başka bir koordinat verilmiş ise oraya hareket eder ve G80 komutu verilene kadar çevrim devam eder.

G87 Çevrim Formatı

G87 X… Y… Z… Q… P… R… K… F…

Parametreler

G87 : Alttan delik genişletme ve Baralama çevrim kodu
X : Delik konumu X koordinatı
Y : Delik konumu Y koordinatı
Z : Delik derinliği
Q : Takım yana kaydırma miktarı
P : Delik dibinde bekleme süresi ( Parametre ayarına göre saniye veya milisaniye cinsinden )
R : Baralama işleminin başlayacağı nokta ( Yaklaşma mesafesi )
K : Tekrar sayısı
F : Baralama için kesme ilerlemesi miktarı

Dikkat Edilecek Hususlar

  • Baralama işleminin yapılacağı X ve Y koordinatları genelde aynı satırda verilmez. Bunun yerine makine program içerisinde ilk delik koordinatına gönderilir ve sonrasında G87 çevrimi ile baralama işlemi başlatılır.
  • Genel olarak çevrim K ile tekrarlatılmaz.
  • İlk iki maddede yazılanlar piyasada kullanıcıların genel olarak uyguladığı yöntemleri anlatmaktadır. Komut formatı teknik açıdan uygun yazılmıştır, bilmenizi istediğim komut burada anlattığımız şekilde yazılabilir ve uygulanabilir olmasına rağmen gerek programın kontrolünün kolay olması, gerek yazım kolaylığı nedeni ile ilk iki madde piyasada sıklıkla karşılaşılan durumdur.
  • G87 çevrimi sadece G98 komutu ile kullanılır. G99 komutu ile kullanılamaz ve kullanılmamalıdır.
CNC İşleme Merkezi – G98 ve G99 komutları
  • G87 çevrimi kullanıldıktan sonra çevrim G80 komutu ile mutlaka iptal edilmelidir. G80 ile iptal edilmemesi durumunda makineniz program içinde geçen her farklı koordinata G87 satırında belirtilen şartlar ile baralama işlemi yapacaktır.
  • G87 çevrimi sırasında program akışı durdurularak bazı manuel hareketler yaptırılırsa programa tekrar başlamadan önce yine manuel olarak mutlaka programın durdurulduğu noktaya gelinmiş olunmalıdır.
  • G87 komutu MDI modu altında çalıştırılmaz. Teknik açıdan makine tipi, kontrol ünitesi tipi ve parametreler ile ilgili olsa da MDI modu altında çevrimlerin çalıştırılmaması iş güvenliği ve iş parçasının doğru işlenmesi adına daha uygundur.
  • G87 komutu yazılan satırlarda M98 ve M99 komutları kullanılmazlar.

G87 Çevrim Örnekleri

Örnek – 1

CNC Freze – G87 Alttan Delik Genişletme ve Baralama Örnek Programı

G28 G91 Z0; Takımı Z ekseninde referansa gönder.
T5 M6; Baralama takımını al.
M03 S800; Fener milini saat yönünde 800 devir ile döndür.
G90 G54 G0 X0 Y0 ; İş parçası sıfır noktasını seç ve hızlı hareketle verilen koordinatlara git.
G43 H5 Z20 M08; 5 nolu takım boy telafisini oku ve Z20’ye in.
G90 X27 Y21; İlk deliğin koordinatlarına git.
G98 G87 Z-9 R-29 Q3 P1000 F120; 9 mm derinliğinde deliği işle, takımı 3 mm yana kaydır.
X69 Y39; İkinci deliğin koordinatı
X115 Y21; Üçüncü deliğin koordinatı
G80; Çevrimi iptal et.
M30; Program sonu