CNC Freze | G86 Çevrimi | Baralama


G86 Çevrim Açıklaması

CNC İşleme Merkezlerinde (CNC Freze makinelerinde) daha önce delinmiş delikleri bara takımı ile genişletmek ve deliğin dik olmasını sağlamak için G86 çevrimi kullanılır. G86 çevrimi ile yapılan operasyon esnasında iş mili deliğin son noktasında durur ve takım durarak yukarı çıkar. Bunun nedeni bara takımının tek uçlu olması ve dönerek çıkarsa delik yüzeyinde çizikler oluşturacak olmasıdır. Buradan anlayacağınız üzere baralama işlemi hassas deliklerin tam ölçüde ve dik bir şekilde işlenmesi için kullanılır. Bu işlemelere örnek olarak kalıp merkezleme burç delikleri ve kesme kalıplarında bulunan zımba yuvalarının işlenmesi örneğini verebiliriz.

CNC Freze Bara Takımı

Bara takımları özel uçlu, işlenecek çapın takım üzerinden civata yardımı ile ayarlandığı özel takımlardır. Yani deliği kaç çap işlemek istiyorsanız çapı bara takımı üzerinden ayarlar ve çevrimi çalıştırırsınız. Bu çevrim temel olarak G81 kademesiz delik delme ile aynı şekilde çalışır, kademeli yapılmaz. Tek farkı deliğin dibinde takımın durması ve takım dururken yukarı çıkmasıdır.

G86 Çevrimi Nasıl Çalışır?

Bu çevrimle takım programda belirtilen koordinata gider, R ile belirtilen Z yüksekliğine hızla yaklaşır, Z.. ile verilen derinliğe F ile belirtilen ilerleme hızı ile iner deliğin sonunda iş mili durur. Akabinde tekrar R mesafesine hızlı hareket ile çıkar. Bara takımının ucunun aşınmaması adına bu yukarı çıkma hareketi yavaş yapılmalıdır. Çevrim sonrasında başka bir koordinat verilmiş ise oraya hareket eder ve G80 komutu verilene kadar çevrim devam eder.

G86 Çevrim Formatı

G86 X… Y… Z… R… K… F…

Parametreler

G86 : Baralama çevrim kodu
X : Delik konumu X koordinatı
Y : Delik konumu Y koordinatı
Z : Delik derinliği
R : Baralama işleminin başlayacağı nokta ( Yaklaşma mesafesi )
K : Tekrar sayısı
F : Baralama için kesme ilerlemesi miktarı

Dikkat Edilecek Hususlar

  • Baralama işleminin yapılacağı X ve Y koordinatları genelde aynı satırda verilmez. Bunun yerine makine program içerisinde ilk delik koordinatına gönderilir ve sonrasında G86 çevrimi ile baralama işlemi başlatılır.
  • Genel olarak çevrim K ile tekrarlatılmaz.
  • İlk iki maddede yazılanlar piyasada kullanıcıların genel olarak uyguladığı yöntemleri anlatmaktadır. Komut formatı teknik açıdan uygun yazılmıştır, bilmenizi istediğim komut burada anlattığımız şekilde yazılabilir ve uygulanabilir olmasına rağmen gerek programın kontrolünün kolay olması, gerek yazım kolaylığı nedeni ile ilk iki madde piyasada sıklıkla karşılaşılan durumdur.
  • G86 çevrimi genelde G98 komutu ile kullanılır. G98 ve G99 komutu ile ilgili detayları sitemizde bulabilirsiniz.
CNC İşleme Merkezi – G98 ve G99 komutları
  • G86 çevrimi kullanıldıktan sonra çevrim G80 komutu ile mutlaka iptal edilmelidir. G80 ile iptal edilmemesi durumunda makineniz program içinde geçen her farklı koordinata G86 satırında belirtilen şartlar ile baralama işlemi yapacaktır.
  • Komutun G98 ile kullanılması durumunda “delik delinecek koordinatlar arasında hareket ederken” ilk deliği delmeye giderken kullandığı Z yüksekliğini kullanacaktır.
  • Komutun G99 ile kullanılması durumunda “delik delinecek koordinatlar arasında hareket ederken” R yüksekliğini kullanacaktır.
  • G86 çevrimi sırasında program akışı durdurularak bazı manuel hareketler yaptırılırsa programa tekrar başlamadan önce yine manuel olarak mutlaka programın durdurulduğu noktaya gelinmiş olunmalıdır.
  • G86 komutu MDI modu altında çalıştırılmaz. Teknik açıdan makine tipi, kontrol ünitesi tipi ve parametreler ile ilgili olsa da MDI modu altında çevrimlerin çalıştırılmaması iş güvenliği ve iş parçasının doğru işlenmesi adına daha uygundur.
  • G86 komutu yazılan satırlarda M98 ve M99 komutları kullanılmazlar.

G86 Çevrim Örnekleri

Örnek – 1

CNC Freze – G86 Baralama Örnek Programı

G28 G91 Z0; Z eksenini referansa gönder.
T4 M06; 4 numaralı takımı al.
M03 S800; İş milini saat yönünde 800 dev/dk. ile döndür.
G90 G54 G0 X30 Y25 ; Mutlak koordinat ile ilk deliğin merkezine git.
G43 H4 Z25 M08; 4 nolu takım telafisini oku ve Z25’e git, soğutma sıvısını aç.
G98 G86 Z-25 R5 F100; G86 çevrimini kullanarak (X30,Y25) noktasındaki 1 nolu deliği 25 mm derinliğinde baralama işlemi uygula.
Y65 ; 2 nolu deliği barala.
X70; 3 nolu deliği barala.
Y25; 4 nolu deliği barala.
X110; 5 nolu deliği barala.
Y65; 6 nolu deliği barala.
G80; Çevrim iptali
G28 G91 Z0; Z eksenini referansa gönder.
M30; Program sonu