CNC Freze | G85 Çevrimi | Delik Genişletme ve Raybalama


G85 Çevrim Açıklaması

CNC İşleme Merkezlerinde (CNC Freze makinelerinde) delik genişletmek ve raybalama işlemi yapmak için G85 çevrimi kullanılır. Bu çevrimin en önemli farkı rayba takımının hızlı çıkması durumunda yüzeyi bozacağı için deliğe girdiği F kesme ilerlemesi ile yine yukarı çıkmasıdır. Yani diğer çevrimlerde olduğu gibi delik raybalama işlemi bittikten sonra delik dibinden yukarı doğru hızlı hareketle değil, yine kesme yaptığı F ilerlemesi ile çıkar.

G85 Çevrimi Nasıl Çalışır?

Bu çevrimle takım programda belirtilen koordinata gider, R ile belirtilen Z yüksekliğine hızla yaklaşır, Z.. ile verilen derinliğe F ile belirtilen ilerleme hızı ile iner ve tekrar R mesafesine deliğe girmiş olduğu kesme ilerlemesi hızında yukarı çıkar. Sonrasında başka bir koordinat verilmiş ise oraya hareket eder ve G80 komutu verilene kadar çevrim devam eder.

G85 Çevrim Formatı

G85 X… Y… Z… R… P… K… F…

Parametreler

X : Delik konumu X koordinatı
Y : Delik konumu Y koordinatı
Z : Delik derinliği
R : Raybalama işleminin başlayacağı nokta ( Yaklaşma mesafesi )
P : Delik dibinde bekleme süresi ( Parametrik ayara göre birimi saniye veya milisaniye)
K : Tekrar sayısı
F : Raybalama için takımın ilerleme miktarı

Dikkat Edilecek Hususlar

 • Raybalama işleminin yapılacağı X ve Y koordinatları genelde aynı satırda verilmez. Bunun yerine makine program içerisinde ilk delik koordinatına gönderilir ve sonrasında G85 çevrimi ile delik delme işlemi başlatılır.
 • Genel olarak çevrim K ile tekrarlatılmaz.
 • İlk iki maddede yazılanlar piyasada kullanıcıların genel olarak uyguladığı yöntemleri anlatmaktadır. Komut formatı teknik açıdan uygun yazılmıştır, bilmenizi istediğim komut burada anlattığımız şekilde yazılabilir ve uygulanabilir olmasına rağmen gerek programın kontrolünün kolay olması, gerek yazım kolaylığı nedeni ile ilk iki madde piyasada sıklıkla karşılaşılan durumdur.
 • G85çevrimi genelde G98 komutu ile kullanılır. G98 ve G99 komutu ile ilgili detayları sitemizde bulabilirsiniz.
CNC Frezede G85 Raybalama işleminin G98 ve G99 ile kullanım farkları
 • G85 çevrimi rayba takımı kullanılarak raybalama işlemi yaparak pürüzsüz ve tam ölçüde yüzey elde etmek için kullanılır.
 • G85 çevrimi kullanıldıktan sonra çevrim G80 komutu ile mutlaka iptal edilmelidir. G80 ile iptal edilmemesi durumunda makineniz program içinde geçen her farklı koordinata G85 satırında belirtilen şartlar ile raybalama işlemi yapacaktır.
 • Komutun G98 ile kullanılması durumunda “raybalama yapılacak koordinatlar arasında hareket ederken” ilk raybalama koordinatına giderken kullandığı Z yüksekliğini kullanacaktır.
 • Komutun G99 ile kullanılması durumunda “raybalama yapılacak koordinatlar arasında hareket ederken” R yüksekliğini kullanacaktır.
 • G85 çevrimi sırasında program akışı durdurularak bazı manuel hareketler yaptırılırsa programa tekrar başlamadan önce yine manuel olarak mutlaka programın durdurulduğu noktaya gelinmiş olunmalıdır.
 • G85 komutu MDI modu altında çalıştırılmaz. Teknik açıdan makine tipi, kontrol ünitesi tipi ve parametreler ile ilgili olsa da MDI modu altında çevrimlerin çalıştırılmaması iş güvenliği ve iş parçasının doğru işlenmesi adına daha uygundur.
 • G85 komutu yazılan satırlarda M98 ve M99 komutları kullanılmazlar.

G85 Çevrim Örnekleri

Örnek – 1

CNC İşleme Merkezi için G85 çevrimi ile raybalama yapılacak örnek iş parçası teknik resmi

O1234; 1234 nolu program
T05 M06; Raybalama takımını al.
S600 M03; 600 devir ile iş milini saat yönünde çevir.
G90 G00 G54 G43 H5 Z50; 5 numaralı ofseti kullanarak Z50’ye git.
X29 Y23; İlk deliğin koordinatına git.
G98 G85 Z-22 R10 F120; 22mm derinliğe F120 ile inerek raybalama yap ve aynı ilerleme ile tekrar R mesafesine çık.
X55; İkinci deliğin koordinatı
X81; Üçüncü deliğin koordinatı
X107; Dördüncü deliğin koordinatı
X133; Beşinci deliğin koordinatı
G80; G85 çevrimini iptal et.
G00 Z100; Hızlı hareketle Z100’e git.
M30; Program sonu