CNC Freze | G82 Çevrimi | Beklemeli Delik Delme Çevrimi


G82 Çevrim Açıklaması

CNC İşleme Merkezlerinde (CNC Freze makinelerinde) kör deliklerde delik dibinde pürüzsüz yüzeyler elde etmek için kesici matkabı delik sonunda biraz bekletmek gerekebilir. Matkap yada freze ucunun delik dibinde bekletilmesi gereken delik delme işlemlerinde G82 çevrimi kullanılır.

G81 ile G82 komutlarının çalışma mantıkları aynıdır. İkisi arasındaki tek fark G81 çevriminde takım delik dibine geldiği anda hemen G0 hızıyla geri çıkarken G82 çevriminde ise takım P ile verilen süre kadar bekler ve sonra G0 hızıyla geri çıkar.

G82 Çevrimi Nasıl Çalışır?

Bu çevrimle takım programda belirtilen koordinata gider, R ile belirtilen Z yüksekliğine hızla yaklaşır, Z.. ile verilen derinliğe F ile belirtilen ilerleme hızı ile iner, delik dibinde P ile belirtilen süre kadar bekler ve tekrar R mesafesine hızlı hareket ile çıkar. Sonrasında başka bir koordinat verilmiş ise oraya hareket eder ve G80 komutu verilene kadar çevrim devam eder.

G82 Çevrim Formatı

G82 X… Y… Z… R… P… K… F…

Parametreler

X : Delik konumu X koordinatı
Y : Delik konumu Y koordinatı
Z : Delik derinliği
R : Matkabın delik delmeye başlayacağı nokta ( Yaklaşma mesafesi )
P : Delik dibinde bekleme süresi ( Parametrik ayara göre birimi saniye veya milisaniye)
K : Tekrar sayısı
F : Delik delme için takımın ilerleme miktarı

Dikkat Edilecek Hususlar

 • Deliğin delineceği X ve Y koordinatları genelde aynı satırda verilmez. Bunun yerine makine program içerisinde ilk delik koordinatına gönderilir ve sonrasında G82 çevrimi ile delik delme işlemi başlatılır.
 • Genel olarak çevrim K ile tekrarlatılmaz.
 • İlk iki maddede yazılanlar piyasada kullanıcıların genel olarak uyguladığı yöntemleri anlatmaktadır. Komut formatı teknik açıdan uygun yazılmıştır, bilmenizi istediğim komut burada anlattığımız şekilde yazılabilir ve uygulanabilir olmasına rağmen gerek programın kontrolünün kolay olması, gerek yazım kolaylığı nedeni ile ilk iki madde piyasada sıklıkla karşılaşılan durumdur.
 • G82 çevrimi genelde G98 komutu ile kullanılır. G98 ve G99 komutu ile ilgili detayları sitemizde bulabilirsiniz.
CNC Frezede G82 çevrimi kullanılırken G98 ve G99 komutlarının uygulama farklılıkları
 • G82 çevrimi delik dibinde pürüzsüz yüzey elde etmek için delik dibinde kesici takımın istenilen süre kadar bekletilmesi amacı ile kullanılır.
 • G82 çevrimi kullanıldıktan sonra çevrim G80 komutu ile mutlaka iptal edilmelidir. G80 ile iptal edilmemesi durumunda makineniz program içinde geçen her farklı koordinata G82 satırında belirtilen şartlar ile delik delecektir.
 • Komutun G98 ile kullanılması durumunda “delik delinecek koordinatlar arasında hareket ederken” ilk deliği delmeye giderken kullandığı Z yüksekliğini kullanacaktır.
 • Komutun G99 ile kullanılması durumunda “delik delinecek koordinatlar arasında hareket ederken” R yüksekliğini kullanacaktır.
 • G82 çevrimi sırasında program akışı durdurularak bazı manuel hareketler yaptırılırsa programa tekrar başlamadan önce yine manuel olarak mutlaka programın durdurulduğu noktaya gelinmiş olunmalıdır.
 • G82 komutu MDI modu altında çalıştırılmaz. Teknik açıdan makine tipi, kontrol ünitesi tipi ve parametreler ile ilgili olsa da MDI modu altında çevrimlerin çalıştırılmaması iş güvenliği ve iş parçasının doğru işlenmesi adına daha uygundur.
 • G82 komutu yazılan satırlarda M98 ve M99 komutları kullanılmazlar.

G82 Çevrim Örnekleri

Örnek – 1

CNC İşleme Merkezi için G82 ile delik delinecek örnek iş parçası teknik resmi

O1234 ; 1234 nolu program
T2 M6; Takım değiştirme
M03 S1000; Fener milini saat yönünde 1000 dev/dk. ile döndür.
G90 G54 G0 X0 Y0; Hızlı hareketle verilen koordinatlara git.
G43 H2 Z50 M08; 2 nolu takım boy telafisini oku, Z50 mesafesine git ve soğutma sıvısını aç.
G98 G82 X30 Y18 Z-15 R5 P2000 F160; G82 çevrimini kullanarak (X30,Y18) olan noktaya 15 mm derinliğinde delik del. Delik sonunda 2 sn. bekle. Delme işleminden sonra başlangıç noktasına geri dön.
G91 X40 Y16; 2 nolu deliğin koordinatı (bekleme 2 sn.)
X45 Y-16; 3 nolu deliğin koordinatı (bekleme 2 sn.)
G80; Çevrimi iptal et.
G90 G00 Z100 ; Hızlı hareketle Z100’e git.
M30; Program sonu