CNC Freze | G15 ve G16 Komutu | Polar Koordinat (Açısal Mod)


G16 Komut Açıklaması

CNC kontrollü freze makinelerinde ( CNC İşleme Merkezlerinde ) linear olarak verdiğimiz pozisyonlama komutlarını açısal olarak verebilmek için G16 Komutu kullanılır. Bu komut “Polar koordinat sistemi” olarak adlandırılan bir fonksiyonun aktif edilmesini ve dolayısı ile bir eksende verdiğimiz komutların açısal olarak verilmesini sağlar.

Polar koordinat sisteminin hangi düzlemlerde aktif edileceği G17, G18 veya G19 komutu ile belirlenir. Polar koordinat sistemi ağırlıklı olarak bir daire çevresinde belirli açılarla yerleştirilmiş deliklerin delinmesinde veya yine bir yay üzerinde belirli açılarla yerleştirilmiş profil veya deliklerin işlenmesinde kolaylık sağlar. Polar koordinat sistemi G16 ile aktif edilirken G15 ile tekrar pasif hale getirilir.

G16 Komut Formatı

G16 : Polar koordinat sistemi açık
G15 : Polar koordinat sistemi kapalı

Dikkat Edilecek Hususlar

  • Polar koordinat sistemi G16 komutu ile aktif edildikten sonra G15 komutu verilene kadar aktif kalır.
  • Polar koordinat sistemi esnasında düzlem seçimi G17, G18 veya G19 komutları ile seçilir.
  • Parametrik ayarlamalara göre “NC Reset” tuşuna basıldığında bu komut pasif hale gelebilir.
  • Polar koordinat sistemi aktif edilirken seçilen düzlem için 1. eksen ile yarıçap değeri, 2. eksen ile ise açı değeri verilir. Örneğin G17 kullanılarak X ve Y düzlemi seçilmiş ise G16 komutu ile birlikte X ile yarıçap değeri, Y ile açı değeri verilir.
  • Açı için saat yönü negatif ( – ), saat yönü tersi pozitif ( + ) olarak kullanılır.
  • Yarıçap ve açı değerleri mutlak (G90) veya artımsal (G91) olarak verilebilir.

G16 Komut Örnekleri

Örnek – 1

CNC İşleme Merkezi için G16 ile pozisyonlama yapılacak örnek iş parçası teknik resmi

O1234 ; Program numarası
G17 G90 ; X ve Y düzlem seçimi, mutlak hareket
G00 G54 X0. Y0. Z50. ; İş parçası sıfırına hızlı olarak hareket et.
G00 G16 X200. Y30. ; 200mm. yarıçapında polar koordinat sistemini aktif et ve 30 derece açı ile hareket ederek ilk deliğin (N2) merkezine git.
Y120. ; İkinci deliğin (N3) merkezine git.
Y270. ; Üçüncü deliğin (N4) merkezine git.
G15 ; Polar koordinat sistemini kapat.
M30 ; Program sonu