CNC Freze | Çevrim (G81) ile Polar Koordinat (G16) | Örnek Program


Teknik Çizim

CNC Freze için G16 Polar Koordinat komutunun G81 Çevrimi ile kullanılması için örnek CNC Programı

CNC Program

O1258
G54
T01 M6
G94 F400
S1000 M3
G43 G00 Z5 H1
G00 X0 Y0
G54 G90 G16 X35 Y0
G81 Z–12 R2 F400
G91 Y45 K7
G15 G80
G0 Z200
M05
M09
M30

G91 Y45 K7; satırı 45 derece açı ile 7 adet daha koordinat olacağı bilgisini sisteme bildiriyor.